fredag 18 november 2011

Gulrost i vete och rågvete

I en del fält i södra och västra Skåne kan man nu se gulrost i både vete- och rågvetefält. I sortförsöken i höstvete har Växtskyddscentralen funnit enstaka angrepp i nästan alla hösvetesorter i Klagstorp och Furulund, och även från sortförsök i rågvete rapporteras gulrostförekomst i många sorter.

Eftersom det saknas lämpliga produkter på hösten sker ingen bekämpning i fälten. Höstvetegrödan kommer utan problem att överleva vintern men det kommer också gulrosten att göra. Beroende på väderleksutvecklingen under vintern kommer dock gulrostens härjning att ta fart till våren. Det är således viktigt att redan angripna fält bevakas noggrant när våren närmar sig.


Gulrost i rågvete, tagen idag av Kerstin Andersson, HIR Malmöhus.