onsdag 16 november 2011

Håll utkik efter klumprot i fälten!

Vi hittar i år fler höstrapsfält med angrepp av klumprotsjuka jämfört med normalt. Det beror med största sannolikhet på att det för svampen varit en ytterst gynnsam väderlek. Vi har haft en regnig sommar och delvis höst, vilket lett till sporspridning i marken. I en del fält är dräneringen bristfällig vilket i kombination med årets väta ökar risken.
Svampen gynnas också av låga pH-värden. Har man fått in klumprotsjuka kan man inte kalka bort den, men ett bra pH minskar risken för att få in sjukdomen. Dessa faktorer i kombination med intensivare höstrapsodling leder till att fler fält med klumprotsjuka hittas. Ingen kemisk bekämpning är möjlig utan har man fått in svampen finns den kvar i minst 20 år. Resistenta sorter är möjliga att odla om inte smittonivån är för hög.

Klumprotsjuka kan ses som missväxt i fälten. Bladen blir gula/vita och rapsen liten och klen. Observera att det inte behöver synas på bladen att plantan lider av klumprotsjuka, därför måste plantor dras upp för att kontrollera roten. Vid smitta blir roten deformerad och det bildas klumpar på rötterna. Hela fältet ska kontrolleras systematiskt, det räcker inte att titta i en hörna och tro att allting är i sin ordning.

Även vid ett kraftigt angrepp är det troligt att plantan överlever vintern. Det stora problemet kommer till våren, då plantan kommer att få svårt att få tag i vatten och näring. Är hela fältet kraftigt angripet är det inget att spara på, rapsen bör köras upp och ersättas med en lämplig vårgröda.


Vid mindre angrepp där man inte kan se någon plantpåverkan förrän plantan dras upp, finns det fortfarande en bra chans till en hygglig planta till våren, bland annat beroende på hur vintern blir. Är det ett fält med delvis kraftiga angrepp, men till större delen mindre eller inga angrepp, är det idag för tidigt att säga om det ska köras upp eller ej. Spara dessa fält till våren och se hur de utvecklar sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar