måndag 12 december 2011

Grattis Yvette till KSLA:s landsbygdsstipendium 2012!


Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens landsbygdsstipendium 2012
går till landsbygdsrådgivare Yvette Bårring, HIR Malmöhus, för sin engagerade och framgångsrika rådgivningsgärning för landsbygdsföretagare.


Motiveringen
Yvette Bårring är en mycket engagerad landsbygdsrådgivare vid Hushållningssällskapet Malmöhus. Hennes dagliga arbete består både av enskild rådgivning, att arrangera kurser och fackmässor samt att hålla föredrag. Yvette Bårring har en sällsynt förmåga att engagera, entusiasmera och att få med människor i sina projekt. Med sin kombination av företagsekonomiskt kunnande, ett vinnande sätt och ett stort engagemang för de människor och uppgifter hon arbetar med har Yvette Bårring gjort stora insatser för många landsbygdsföretag i Skåne. Hon är mycket målmedveten och ser till att slutföra de projekt hon engagerar sig i. Hon har genom åren medverkat till att många landsbygdsföretagare tagit sig igenom kritiska perioder och kommit ytterligare framåt i sina företag. Sedan 2010 är Yvette Bårring anställd vid HIR Malmöhus AB och verkar nu bland annat inom Leaderverksamheten i Skåne där man arbetar med kommuner, företag och ideella föreningar vilket kräver stor förmåga att jämka samman olika intressen och viljor. Yvette Bårring har visat att hon klarar detta elegant.

Stipendiet består av en penningsumma och kommer att delas ut vid Akademiens Högtidssammankomst i Stockholm den 28 januari 2012. Läs mer om pristagarna här.

Om stipendiet
Akademiens stipendium till landsbygdsrådgivare utdelas ur stiftelsen Hem i Sverige-fonden till person som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsrådgivare/utvecklare på ett positivt och oegennyttigt sätt har bidragit till utvecklingen på landsbygden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar