måndag 19 december 2011

Lönsam granskning av villkoren vid försäljning av raps

I dagarna landar året sista Arvensis i prenumeranternas postlåda. HIR Malmöhus egen marknadsguru Anders Pålsson är en stående skribent i tidningen och har i detta nummer dykt ner i olika leverantörers villkor vid uppköp av raps.


Där fastslår Anders att ett pris inte är ett pris förrän nettot är framräknat, och han har i artikeln gjort en jämförelse mellan olika leverantörers villkor samt ett räkneexempel där man kan se villkorens betydelse på priset. Dessvärre har inte alla leverantörer kunnat jämföras eftersom alla inte vill visa sina villkor öppet; Lantmännen, BM Agri, Svenska Foder och Varaslättens lagerhusförening finns dock med i jämförelsen.

En av flera punkter som skiljer sig åt mellan leverantörerna är avfallet. Varaslätten tar ut rensningsavgift redan från 1 procent avfall trots att de inte drar av för avfall förrän över 2 procent. Lantmännen gör tvärtom, de drar av för avfall direkt vid siloleverans men rensningsavgiften tas inte ut förrän över 2 procent avfall på levererad kvantitet.

Slutsatsen som dras är att vid ett fast grundpris skiljer sig nettopriset ca 8 öre per kilo raps mellan olika leverantörer - det är således viktigt att ta sig tid att jämföra villkoren innan försäljning, vilket ju tyvärr inte alltid är så lätt eftersom villkoren inte alltid är tillgängliga för säljaren. Därför är det viktigt att man som säljare kräver att få tillgång till villkoren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar