torsdag 26 januari 2012

HIR Marknadsbrev nr 2

I går skickades det andra marknadsbrevet ut, du kan läsa hela brevet här. HIR Marknadsbrev ger dig kort, koncis och oberoende marknadsbevakning på onsdagar, cirka 40 brev per år. HIR Marknadsbrev ger dig en lättöverskådlig information av marknaden för spannmål, oljeväxter, gödsel, ränta, valuta och el.

De kortfattade råden denna gång är:

- Fortsätt att följa maltkornspriserna för skörd 2012 och var beredd att prissäkra en del av kommande skörd när de vänder ner. Avvakta med prissäkring av vete och raps, skörd 2012, oron på oljemarknaden kan fortsätta att driva upp priserna. Sälj raps, skörd 2011, både fysisk vara och börs innan februariterminen
stänger.

- Som lantbrukare är det nu du skall se till att få betalt för den ökade risk du står genom att inte använda tillväxtreglering. Det handlar inte om vad du gjorde tidigare utan vad du nu måste avstå från som hade kunnat bidra till en högre skörd med kanske bättre kvalité, högre falltal, mindre problem med svampsjukdomar samt
lättare tröskning.

- Det kan vara rätt läge att binda elpriset, speciellt för er med hög elförbrukning under vintern.

För information om prenumeration - kontakta christina.persson@hushallningssallskapet.se

SAM Internet har öppnat!

Idag öppnar SAM Internet för 2012-års ansökan. Nytt för året är att ansökan endast kan göras via internet - inga blanketter eller kartor skickas således ut. Vid ansökan använder man sig av det lösenord som skickas ut i dagarna, eller så loggar man in via e-legitimation. Används e-legitimation behöver man inte skicka in någon underskrift, vilket dock fortfarande behövs om man loggar in med kundnummer och lösenord.

Några andra nyheter för året är att en del åtgärder som man tidigare fått stöd för inte längre är ersättningsberättigade. Ett sånt exempel är funktionstestning av sprutan som tidigare ingått i miljöskyddsåtgärder. Funktionstestning är ett lagkrav och därför minskas utbetalningen för miljöskyddsåtgärder med ett tiotal kronor. Ett annat exempel är ersättning för skyddszoner - om man tänker köra ett medel som kräver skyddszoner, t ex om man vill köra Proline 2 ggr, måste dessa skyddszoner tas bort ur ansökan.

En ny ersättning tillkommer förhoppningsvis snart, nämligen för suggor. Dock invaäntar man beslut från EU-kommissionen om huruvida ersättningen är godkänd eller ej.

För den som känner sig osäker på hur SAM Internet fungerar finns en informationsfilm här, eller så är man välkommen att kontakta HIR Malmöhus så hjälper vi till med ansökan.

fredag 20 januari 2012

Läs första marknadsbrevet!

Här kan du läsa första numret av HIR Marknadsbrev. De rekommendationer som ges i denna veckas brev är:

- Maltkornsodlare uppmanas nu att följa prisutvecklingen för att vara beredda på att säkra maltkorn om vi får en tillfällig topp. Även den försiktige veteodlaren bör avvakta prissäkring och låta priserna återhämta sig efter USDA-rapportens chock.

- Vi rekommenderar er som inte köpt gödning inför våren att göra det nu. Billigare än så här blir det sannolikt inte, innan det ska användas.

- Mycket tyder på lägre räntor under året vilket talar för rörlig ränta.

onsdag 18 januari 2012

Premiär för HIR Marknadsbrev!

Idag lanseras första brevet från HIR Marknadsbrev. Här erbjuds en lättöverskådlig information av marknaden för spannmål, oljeväxter, gödsel, ränta, valuta och el. Brevet kommer ut en gång i veckan, totalt ca 40 brev per år, och skrivs av HIR Malmöhus egen marknadsguru Anders Pålsson samt Bengt Andréson som är ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Värmland. Anders kommer bevaka spannmål, oljeväxter, växtskydd och gödsel medan Bengt tar hand om el, valuta och räntor. Kontakta christina.persson@hushallningssallskapet.se för mer info om breven.

tisdag 17 januari 2012

Bakterier gör ammonium-gödselmedel inneffektivt

Farmers Guardian rapporterar om att forskare från Storbritanien har identifierat mikroorkanismer som omvandlar ammonium till nitrat i jordar med lågt pH. Detta innebär att ammoniumbaserade gödselmedel riskeras att lakas ut eller avgå som lustgas innan kvävet nått grödan. Totalt i världen är nästan hälften av åkermarken jordar med lågt pH, vilket innebär en risk för att stor del av världens gödselmedel inte får ett optimalt utnyttjande.

fredag 13 januari 2012

Plantekongres 2012

I veckan gick Plantekongressen i Herning av stapeln, och HIR Malmöhus fanns så klart på plats för att ta del av det digra programmet.

I ett av föredragen presenterade man siffror för det danska ekologiska jordbruket, där man konstaterade att färre antal ekologiska producenter upphörde med produktionen nu än tidigare. De som avslutat sin produktion angav bl a stor administrativ börda. En genomsnittlig beräkning visade även att den ekologiska mjölkproduktionen i genomsnitt var mer lönsam än den konventionella. Man förutspådde även en ökad efterfrågan på ekologiska produkter, delvis på grund av den danska regeringens ambition att ha högre andel ekologiska produkter i det offentliga köket, men även då man hoppas på ökad export av mejerivaror till Tyskland.

Rapsbaggar stod i fokus på den danska rådgivaren Ghita Cordsen Nielsens föredrag. I fjol var rapsbaggarna ett stort problem i många danska fält, även om det inte gav så stort utslag i den slutgiltiga skörden eftersom rapsplantan har en fantastisk förmåga att kompensera. Ghita Cordsen Nielsen menade att det är viktigt att vara tidigt ute med bekämpningen, redan när rapsplantan är 10-15 cm hög är det dags att börja kolla rapsen eftersom blomknopparna redan bildats då, även om de ligger något gömda.

Går gärna in på Plantekongressens hemsida där man kan ta del av alla föreläsningarna - både powerpointpresentationen och en mer uttömmande artikel.