tisdag 17 januari 2012

Bakterier gör ammonium-gödselmedel inneffektivt

Farmers Guardian rapporterar om att forskare från Storbritanien har identifierat mikroorkanismer som omvandlar ammonium till nitrat i jordar med lågt pH. Detta innebär att ammoniumbaserade gödselmedel riskeras att lakas ut eller avgå som lustgas innan kvävet nått grödan. Totalt i världen är nästan hälften av åkermarken jordar med lågt pH, vilket innebär en risk för att stor del av världens gödselmedel inte får ett optimalt utnyttjande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar