torsdag 26 januari 2012

HIR Marknadsbrev nr 2

I går skickades det andra marknadsbrevet ut, du kan läsa hela brevet här. HIR Marknadsbrev ger dig kort, koncis och oberoende marknadsbevakning på onsdagar, cirka 40 brev per år. HIR Marknadsbrev ger dig en lättöverskådlig information av marknaden för spannmål, oljeväxter, gödsel, ränta, valuta och el.

De kortfattade råden denna gång är:

- Fortsätt att följa maltkornspriserna för skörd 2012 och var beredd att prissäkra en del av kommande skörd när de vänder ner. Avvakta med prissäkring av vete och raps, skörd 2012, oron på oljemarknaden kan fortsätta att driva upp priserna. Sälj raps, skörd 2011, både fysisk vara och börs innan februariterminen
stänger.

- Som lantbrukare är det nu du skall se till att få betalt för den ökade risk du står genom att inte använda tillväxtreglering. Det handlar inte om vad du gjorde tidigare utan vad du nu måste avstå från som hade kunnat bidra till en högre skörd med kanske bättre kvalité, högre falltal, mindre problem med svampsjukdomar samt
lättare tröskning.

- Det kan vara rätt läge att binda elpriset, speciellt för er med hög elförbrukning under vintern.

För information om prenumeration - kontakta christina.persson@hushallningssallskapet.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar