fredag 13 januari 2012

Plantekongres 2012

I veckan gick Plantekongressen i Herning av stapeln, och HIR Malmöhus fanns så klart på plats för att ta del av det digra programmet.

I ett av föredragen presenterade man siffror för det danska ekologiska jordbruket, där man konstaterade att färre antal ekologiska producenter upphörde med produktionen nu än tidigare. De som avslutat sin produktion angav bl a stor administrativ börda. En genomsnittlig beräkning visade även att den ekologiska mjölkproduktionen i genomsnitt var mer lönsam än den konventionella. Man förutspådde även en ökad efterfrågan på ekologiska produkter, delvis på grund av den danska regeringens ambition att ha högre andel ekologiska produkter i det offentliga köket, men även då man hoppas på ökad export av mejerivaror till Tyskland.

Rapsbaggar stod i fokus på den danska rådgivaren Ghita Cordsen Nielsens föredrag. I fjol var rapsbaggarna ett stort problem i många danska fält, även om det inte gav så stort utslag i den slutgiltiga skörden eftersom rapsplantan har en fantastisk förmåga att kompensera. Ghita Cordsen Nielsen menade att det är viktigt att vara tidigt ute med bekämpningen, redan när rapsplantan är 10-15 cm hög är det dags att börja kolla rapsen eftersom blomknopparna redan bildats då, även om de ligger något gömda.

Går gärna in på Plantekongressens hemsida där man kan ta del av alla föreläsningarna - både powerpointpresentationen och en mer uttömmande artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar