torsdag 26 januari 2012

SAM Internet har öppnat!

Idag öppnar SAM Internet för 2012-års ansökan. Nytt för året är att ansökan endast kan göras via internet - inga blanketter eller kartor skickas således ut. Vid ansökan använder man sig av det lösenord som skickas ut i dagarna, eller så loggar man in via e-legitimation. Används e-legitimation behöver man inte skicka in någon underskrift, vilket dock fortfarande behövs om man loggar in med kundnummer och lösenord.

Några andra nyheter för året är att en del åtgärder som man tidigare fått stöd för inte längre är ersättningsberättigade. Ett sånt exempel är funktionstestning av sprutan som tidigare ingått i miljöskyddsåtgärder. Funktionstestning är ett lagkrav och därför minskas utbetalningen för miljöskyddsåtgärder med ett tiotal kronor. Ett annat exempel är ersättning för skyddszoner - om man tänker köra ett medel som kräver skyddszoner, t ex om man vill köra Proline 2 ggr, måste dessa skyddszoner tas bort ur ansökan.

En ny ersättning tillkommer förhoppningsvis snart, nämligen för suggor. Dock invaäntar man beslut från EU-kommissionen om huruvida ersättningen är godkänd eller ej.

För den som känner sig osäker på hur SAM Internet fungerar finns en informationsfilm här, eller så är man välkommen att kontakta HIR Malmöhus så hjälper vi till med ansökan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar