lördag 11 februari 2012

Rotfruktsfolk från hela Norden samlade!

I veckan samlades ett 80-tal rådgivare och odlare för en nordisk rotfruktskonferens i Vingsted, Danmark. Från HIR Malmöhus var Stina Andersson på plats tillsammans med deltagare från Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland och England. Tanken med konferensen var att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte, och i programmet fanns föredrag om hur man som odlare fångar upp och tar vara på trender hos konsumenten, samt om mera "jordnära" ämnen som nematoder, mikrober och acrothesium som är en lagringssjukdom hos morötter.

Förra veckan anordnade Stina Andersson en välbesökt lökkonferens på Bäckaskogs slott tillsammans med Anna-Mia Björkholm på Hushållningssällskapet Kristianstad, där stort fokus bland annat var på ogräsbekämpningen som trots tillfällig Stomp-dispens anses vara ett orosmoment inför framtiden. En rapport från denna intressanta konferens kan du läsa här.

fredag 10 februari 2012

Hållbarhet i fokus på NBR:s vintermöte

I går var det dags för NBR:s årliga vintermöte, detta år med hållbarhet i fokus. Dagen inleddes med jubel över den gångna kampanjen - ett normalår med samma genomsnittliga såtidpunkt som 2011 skulle medelskörden förväntas hamna kring 8,5 ton socker, men 2011 resulterade i hela 10,5 ton! Högst sockerskörd hade man på Österlen med 11,5 ton socker. Som jämförelse hade Frankrike en snittskörd på 14,5 ton och Tyskland ca 12 ton.

Några av anledningarna till 2011 års höga skördar var att det generellt sett var en jämn och bra uppkomst, mycket nederbörd och i jämförelse med 2010 så var förhållandena vid upptagning betydligt mer gynsamma då vintern kom sent detta år.


Övriga ämnen som behandlades under dagen var bl a sprutteknik, bekämpningsstrategi och information om växtskyddsdirektivet. Dagen avslutades med info om vilka sorter som sålts mest inför årets säsong, där Rosalinda, Nexus och Mixer låg på vars ca 20%. Även Sabrina och Muse hade sålt bra, där Muse dock sålde slut helt.

Julietta och Cactus som båda är nematodtoleranta hade sålt vars 3%. En spännande nyhet som troligtvis kommer på marknaden 2013 är KWS Alexina, en nematodtolerant sort som ger bra skörd både på smittade delar av fältet och på de områden som inte är smittade.

torsdag 9 februari 2012

Kom på stormöte 29 februari!

Den 29 februari går årets stormöte av stapeln. Programmet och information om anmälning hittar du här, men det kommer bland annat handla om framtida jordbrukspolitiken, strukturkalkning samt ett föredrag av Håkan Samuelsson från Vadsbo mjölk i Västergötland.

En av dagens höjdpunkter tror vi kommer bli paneldebatten om stråförkortningsmedel i spannmål. Ämnet är högaktuellt sedan en del kvarnar meddelat att de inte vill ta emot stråförkortad spannmål, medan en del uppköpare ännu inte bestämt sig. Huruvida det kommer bli en merbetalning eller ej för icke stråförkortad spannmål är ännu osäkert - här på HIR Malmöhus vidhåller vi att låta bli stråförkortning kan innebära förlust i skörd och ökad kvalitetsrisk, vilket måste premieras med en merbetalning. Nils Yngveson från HIR Malmöhus kommer moderera och med största sannolihet bjuda på en intressant utfrågning av representanterna från Söderslätts spannmålsgrupp, Viking Malt, Abdon, Lantmännen och Svenska foder.


Bild från tidigare Stormöte