fredag 10 februari 2012

Hållbarhet i fokus på NBR:s vintermöte

I går var det dags för NBR:s årliga vintermöte, detta år med hållbarhet i fokus. Dagen inleddes med jubel över den gångna kampanjen - ett normalår med samma genomsnittliga såtidpunkt som 2011 skulle medelskörden förväntas hamna kring 8,5 ton socker, men 2011 resulterade i hela 10,5 ton! Högst sockerskörd hade man på Österlen med 11,5 ton socker. Som jämförelse hade Frankrike en snittskörd på 14,5 ton och Tyskland ca 12 ton.

Några av anledningarna till 2011 års höga skördar var att det generellt sett var en jämn och bra uppkomst, mycket nederbörd och i jämförelse med 2010 så var förhållandena vid upptagning betydligt mer gynsamma då vintern kom sent detta år.


Övriga ämnen som behandlades under dagen var bl a sprutteknik, bekämpningsstrategi och information om växtskyddsdirektivet. Dagen avslutades med info om vilka sorter som sålts mest inför årets säsong, där Rosalinda, Nexus och Mixer låg på vars ca 20%. Även Sabrina och Muse hade sålt bra, där Muse dock sålde slut helt.

Julietta och Cactus som båda är nematodtoleranta hade sålt vars 3%. En spännande nyhet som troligtvis kommer på marknaden 2013 är KWS Alexina, en nematodtolerant sort som ger bra skörd både på smittade delar av fältet och på de områden som inte är smittade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar