torsdag 9 februari 2012

Kom på stormöte 29 februari!

Den 29 februari går årets stormöte av stapeln. Programmet och information om anmälning hittar du här, men det kommer bland annat handla om framtida jordbrukspolitiken, strukturkalkning samt ett föredrag av Håkan Samuelsson från Vadsbo mjölk i Västergötland.

En av dagens höjdpunkter tror vi kommer bli paneldebatten om stråförkortningsmedel i spannmål. Ämnet är högaktuellt sedan en del kvarnar meddelat att de inte vill ta emot stråförkortad spannmål, medan en del uppköpare ännu inte bestämt sig. Huruvida det kommer bli en merbetalning eller ej för icke stråförkortad spannmål är ännu osäkert - här på HIR Malmöhus vidhåller vi att låta bli stråförkortning kan innebära förlust i skörd och ökad kvalitetsrisk, vilket måste premieras med en merbetalning. Nils Yngveson från HIR Malmöhus kommer moderera och med största sannolihet bjuda på en intressant utfrågning av representanterna från Söderslätts spannmålsgrupp, Viking Malt, Abdon, Lantmännen och Svenska foder.


Bild från tidigare Stormöte

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar