lördag 11 februari 2012

Rotfruktsfolk från hela Norden samlade!

I veckan samlades ett 80-tal rådgivare och odlare för en nordisk rotfruktskonferens i Vingsted, Danmark. Från HIR Malmöhus var Stina Andersson på plats tillsammans med deltagare från Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Holland och England. Tanken med konferensen var att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte, och i programmet fanns föredrag om hur man som odlare fångar upp och tar vara på trender hos konsumenten, samt om mera "jordnära" ämnen som nematoder, mikrober och acrothesium som är en lagringssjukdom hos morötter.

Förra veckan anordnade Stina Andersson en välbesökt lökkonferens på Bäckaskogs slott tillsammans med Anna-Mia Björkholm på Hushållningssällskapet Kristianstad, där stort fokus bland annat var på ogräsbekämpningen som trots tillfällig Stomp-dispens anses vara ett orosmoment inför framtiden. En rapport från denna intressanta konferens kan du läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar