torsdag 29 mars 2012

Bilder från Borgeby-fältet!

Varierad övervintring i höstsädsdemon

Gödningsspridning på höstrapsen


Nygödslad höstraps

Höståkerbönan trivdes inte så bra med den vinter som varit


Sådd av vårkorn i sortdemon

onsdag 28 mars 2012

Tulus-gulrost även i Skåne

Igår kom även rapporter om att man funnit gulrost i rågvetesorten Tulus i Skåne. En gradering av sortförsöken i Hörby och Skurup har gjorts och man har sett att alla sorter utom sorterna Br Sequenz och Str Borwo har angripits i någon grad. Sorten Dinaro är sedan tidigare dokumenterat känslig mot gulrost, och finns inte längre med i sortförsöken, men finns däremot med i Växtskyddscentralens ROSTvakten där den inte har angripits. Man kan således anta att det denna gång inte är Dinaro-rasen som är grunden till angreppen utan en ny förmodad Tulus-ras.


Gulrost i sortförsöket i Hörby


Kraftiga gulrostangrepp kan ge 4-5000 kg skördebortfall i höstvete och rågvete jämfört med t ex ca 2000 kg för svartpricksjuka. Inga sporulerande gulrostkroppar har dock ännu noterats i sortförsöken i höstvete, men med höstens angrepp finns dock anledning att hålla ögonen öppna. Rostens sporer dör när det blir minusgrader, men däremot finns svampens mycel kvar i grödan så länge grödan lever.


Gulrostens livscykel

tisdag 27 mars 2012

Gulrost i Tulus

I Danmark har man nu hittat ett fält med stora gulrostangrepp i rågvetesorten Tulus. Tulus har tidigare klarat sig bra i sortförsöken och haft en god resistens, men nu har man alltså påträffat gulrostangrepp även i denna sort. Huruvida det är en ny gulrostras eller ej är under utredning och svaret kommer senare under våren. Dock uppmanar man danska ekologiska odlare att hålla sina Tulusfält under god uppsikt för att vid större angrepp köra upp och så om fältet.


Gulrostdrabbad rågveteparcell. Källa: Växtskyddscentralen

måndag 26 mars 2012

Fler övervintringsbilder i höstvete

Vi fortsätter följa höstvetens övervintring, här är några bilder från förra veckan. Sortförsök i nordvästra SkåneSortförsök i Lundatrakten, sorten till höger finns inte på
marknaden än men det är ju tydliga sortskillnader i övervintring

 Ett fält i Lundatrakten som från vägen såg ganska grönt ut,
men där man på nära håll ser att plantorna inte klarat vintern särkilt bra.


 Närbild av veteplanta på fältet på förra bilden.Ett gulrostförsök där de grönskande parcellerna svampbekämpats under hösten, vilket uppenbarligen påverkat övervintringen. Poängteras bör dock att denna skillnad i övervintring inte har med gulrosten att göra, utan kopplas till bekämpningsmedlet, även om vi inte i nuläget riktigt har en riktigt bra förklaring till varför.

fredag 23 mars 2012

Halmen påverkar höstrapsens etablering!

Tidigare i bloggen visades bilder på de effekter på höstrapsetableringen som packningsskador gett, samt skillnad mellan olika etableringsmetoder på packningsskadad mark. Här kommer några bilder som visar hur kvarvarande halm påverkar etableringen.


På detta fält har man till vänster tagit bort halmen
direkt efter skörd, medan den fått ligga kvar på högersidanTill höger halm borta, till vänster halm kvar
Närbilder av fältet, till vänster halm kvar,
till höger halm borttagen

torsdag 22 mars 2012

Nya maskiner och nypotatis på Borgeby Fältdagar

Årets nyhet bland maskindemonstrationerna på Borgeby Fältdagar är potatismaskiner och vi utlovar det senaste inom både sättning och upptagning.

I början av mars sattes årets första potatis i Skåne. Så fort jorden reder sig kommer det även att sättas på Borgeby-fältet. Potatismaskiner plockar sedan upp dem på mässan som i år äger rum den 27- 28 juni. Möjligheten att se de senaste lantbruksmaskinerna i praktiskt arbete är ett uppskattat inslag, och demonstrationerna drar överlägset mest publik varje år. Rådgivare från HIR Malmöhus kommenterar i vanlig ordning de olika ekipagen på plats.

Potatis är en mycket intressant gröda, både ur odlings- och företagssynpunkt. Under en och en halv timme, båda mässdagarna, visar vi den senaste tekniken inom potatisodling.

Exakta tider för maskindemonstrationerna kommer att finnas på Borgeby Fältdagars hemsida http://www.borgebyfaltdagar.se/ och i programtidningen längre fram.

onsdag 21 mars 2012

Packningsskadornas effekt på rapsetablering

Efter de blöta skördeförutsättningarna 2011 kan man se packningskador lite här och var på fälten, på vissa fält kan man tydligt se var tröskan har kört. Här är några foton på packningsskadornas effekt i spåren jämfört med mellan spåren, samt skillnaden mellan plöjt och direktsått fält.
Till vänster rapsplanta från spåret.
Plantan till höger är tagen mellan spåren.
Fältet har plöjts innan sådd.  


 

Från samma plöjda fält med spår till vänster och mellan spår till höger.

 Detta fält är direktsått, bilden till vänster
är från ett spår och bilden till höger är från mellan spåren

torsdag 15 mars 2012

Utvintringsproblem i höstvete?

Den kalla perioden i början av februari då termomtetern letade sig ner mot -15 grader har i kombination med stark blåst tagit hårt på en del höstvetebestånd längs västkusten och nere på söderslätt. Fält som haft ett skyddande snötäcke har klarat sig bra, men framför allt tidigt sådda fält med tidiga vetesorter utan snötäcke verkar ha tagit stryk på sina håll. Förvånansvärt nog har t ex höstkorn klarat sig betydligt bättre än vissa höstvetebestånd, och även rågen ser fin ut.

Hur omfattande problemen är kan vi inte helt säkert uttala oss om just nu. Många fält har grönskat till under de senaste dagarna, och gräver man upp plantor och kollar under jord så ser man att plantorna har börjat bilda nya rötter, vilket inger visst hopp.

Med tanke på att vårsäden redan haft en styrkande åtgång efter en höst med betydligt mindre höstsådd areal än normalt i många områden i Sverige, så får vi hoppas att vetebestånden hämtar sig under den närmaste veckan.             Närmast kameran ligger ett rågfält, längre bort skymtas ett fält med Ellvis.

                               
                                                                   Tulsa
       
                                                                   Ellvis

måndag 5 mars 2012

Första potatisen i jorden!

I fredags sattes den första potatisen på Bjärehalvön. Flera odlare, bland annat Arnold Ebbesson som var först ut med att plocka den första frilandspotatisen 2011, var enligt Svensk Potatis ute under fredagen.

Även på andra platser i Skåne har vårbruket kommit igång. Sedan 1 mars är det fritt fram att kvävegödsla, vilket gjort att en del varit snabba ute med att kombiså eller gödsla höstrapsen. Vädret ser dock fortsatt kyligt ut i veckan, och för de flesta bör det sannolikt inte bli dags att ge sig ut med spridaren än på några dagar.