måndag 26 mars 2012

Fler övervintringsbilder i höstvete

Vi fortsätter följa höstvetens övervintring, här är några bilder från förra veckan.



 Sortförsök i nordvästra Skåne



Sortförsök i Lundatrakten, sorten till höger finns inte på
marknaden än men det är ju tydliga sortskillnader i övervintring

 Ett fält i Lundatrakten som från vägen såg ganska grönt ut,
men där man på nära håll ser att plantorna inte klarat vintern särkilt bra.


 Närbild av veteplanta på fältet på förra bilden.



Ett gulrostförsök där de grönskande parcellerna svampbekämpats under hösten, vilket uppenbarligen påverkat övervintringen. Poängteras bör dock att denna skillnad i övervintring inte har med gulrosten att göra, utan kopplas till bekämpningsmedlet, även om vi inte i nuläget riktigt har en riktigt bra förklaring till varför.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar