tisdag 27 mars 2012

Gulrost i Tulus

I Danmark har man nu hittat ett fält med stora gulrostangrepp i rågvetesorten Tulus. Tulus har tidigare klarat sig bra i sortförsöken och haft en god resistens, men nu har man alltså påträffat gulrostangrepp även i denna sort. Huruvida det är en ny gulrostras eller ej är under utredning och svaret kommer senare under våren. Dock uppmanar man danska ekologiska odlare att hålla sina Tulusfält under god uppsikt för att vid större angrepp köra upp och så om fältet.


Gulrostdrabbad rågveteparcell. Källa: Växtskyddscentralen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar