onsdag 28 mars 2012

Tulus-gulrost även i Skåne

Igår kom även rapporter om att man funnit gulrost i rågvetesorten Tulus i Skåne. En gradering av sortförsöken i Hörby och Skurup har gjorts och man har sett att alla sorter utom sorterna Br Sequenz och Str Borwo har angripits i någon grad. Sorten Dinaro är sedan tidigare dokumenterat känslig mot gulrost, och finns inte längre med i sortförsöken, men finns däremot med i Växtskyddscentralens ROSTvakten där den inte har angripits. Man kan således anta att det denna gång inte är Dinaro-rasen som är grunden till angreppen utan en ny förmodad Tulus-ras.


Gulrost i sortförsöket i Hörby


Kraftiga gulrostangrepp kan ge 4-5000 kg skördebortfall i höstvete och rågvete jämfört med t ex ca 2000 kg för svartpricksjuka. Inga sporulerande gulrostkroppar har dock ännu noterats i sortförsöken i höstvete, men med höstens angrepp finns dock anledning att hålla ögonen öppna. Rostens sporer dör när det blir minusgrader, men däremot finns svampens mycel kvar i grödan så länge grödan lever.


Gulrostens livscykel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar