måndag 16 april 2012

Gråmögel i höstraps

Nu varnas odlare i områden med övervintringsproblem för gråmögel i höstraps. Gråmögel (Botrytis cinerea) är en nektrotrof svamp som angriper skadade eller döda växtdelar, och man ser sällan kraftiga angrepp i skånska höstrapsfält. Svampen har många värdväxter och kan även orsaka stora problem i bl a jordgubbs- och grönsaksodling. De kalla frostnätter utan skyddande snötäcke som vi skrivit om tidigare i bloggen i samband med utvintring av höstvete, har lett till att även höstrapsen blivit försvagad på sina håll vilket alltså kan vara en grogrund för bl a gråmögel.

I fältet kan angripna plantor upptäckas genom att de står snett, har säckat ihop som om de börjat vissna, eller hänger som ett U med huvudknoppen hängande mot marken. Drar man upp angripna plantor går dessa ofta av strax ovanför markytan där en blöt röta är synlig vilken förstört stjälken rakt igenom. Runt brottstället finns ett grått mögel vilket gett upphov till namnet.

Det finns inget sätt sätt att stoppa angreppet, utan upptäcker man gråmögel i sina höstrapsfält kan man bara behandla för att skydda omkringliggande, ännu ej angripna grödor.

Källa: Växtskyddscentralen Alnarp

Källa: Växtskyddscentralen Alnarp


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar