fredag 13 april 2012

Gulnande höstrapsfält

På flera håll i Skåne kan vi nu se att höstrapsen börjat gulna, här är bilder från Söderslätt och Österlen. Den bakomliggande orsaken är ännu inte känd, vi har skickat in plantor för analys .

En teori är att det är just nu är manganbrist i många marker - efter ett par kalla perioder utan större nederbördsmängd är många fält väldigt luckra vilket kan ha resulterat i sämre upptag av mangan. Detta kan ha gjort plantorna mer känslig för kyla än normalt, och plantornas symptom skulle då vara en kombination av bristsymptom och köldskador.Vid manganbrist kan man ofta se att hjulspåren är gröna medan plantorna utanför hjulspåren är ljusare och lite gulaktiga i färgen. Detta beror på att manganjonen vid kontakt med syre kan oxideras till manganoxid som växten inte kan ta upp. Eftersom hjulspåren är mer packade minskar alltså andelen syre i marken, och större andel av manganen är således tillgänglig för växten att ta upp i form av katjonen Mn2+.
En annan teori är att höga klorhalter i grödan blockerat upptaget av andra näringsämnen och därmed skapat diverse brister. Höstveteförsök har visat att klorhalten i grödan är högre under perioder med lite nederbörd, vilket tyder på att växtupptaget av klor inte begränsas av vattentillgången till skillnad mot många andra makro- och mikronäringsämnen. Plantor är som sagt inskickade för analys och då får vi förhoppningsvis lite mer klarhet i vad symptomen beror på.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar