onsdag 30 maj 2012

Vårkorn med fosforbrist

Här kommer ett gäng bilder på ett vårkornsfält som drabbats av fosforbrist. Den bakomliggande orsaken här är att fältet håller pH 5,5, vilket innebär att fosforn i marken fastläggs och inte blir växttillgängligt. I bilden längst ner kan man se att optimalt upptag för fosfor är vid ett pH-värde mellan 6,5 och 7,5. 

Ju bredare desto bättre upptag, fosfor optimalt upptag mellan 6,5 och 7,5
Källa: Wiklanders marklära


måndag 28 maj 2012

Svavelbrist i höstvete

Här är några bilder på ett höstvetefält med svavelbrist. Fältet kördes med en engångsgiva på 140 kg N 34. Svavelbrister hänger starkt samman med kväveupptaget, eftersom grödan måste ha tillgång till svavel omkring rötterna för att kunna tillgodogöra sig kvävet.

Vid stråskjutningen är kväveupptaget som störst, och då behövs alltså även svavel för att grödan ska kunna tillgodogöra sig allt kväve. Med 140 kg N34 blir den så kallade N/S-kvoten (förhållandet mellan kväve och svavel) väldigt hög medan den optimalt sett ska ligga kring 10-12. Gödslas grödan med 140 kg N ska alltså ävan ca 15 kg S finnas tillgängligt för optimalt upptag.fredag 25 maj 2012

Ogräsharvning i eko-åkerböna

Här är några bilder på ogräsharvning i ekologisk odling av åkerböna. Här har man blindharvat en gång och sen ogräsharvat ganska agressivt efter uppkomst.

Blindharvat samt ogräsharvat en gång efter uppkomst
Ingen harvning alls
Mista i fältet som harvats två gånger


torsdag 24 maj 2012

Optimal vår för bestockning!

Den svala våren med lagom mycket nederbörd på många håll i Skåne har varit optimalt för vårkornets bestockning. Detta kan förhoppningsvis hjälpa upp läget för de odlare som fått dålig uppkomst, men man ska ju ändå komma ihåg att kompensationsförmågan för vårsådda grödor inte ligger i nivå med de höstsådda.

Här är ett foto från veckan på ett vårkornsfält (kemiskt betad Quench) där sidoskotten ligger som en matta på marken. Plantorna i detta fält hade ca 5-7 sidoskott, men hur många som kommer bli kärnbärande får framtiden utse. Blir det en period av torka och värme under stråskjutningsperioden stressas grödan och tvingas reducera sidoskotten för att fokusera på att bilda kärnor i huvudaxen och de tidigast utvecklade sidoskotten.


onsdag 23 maj 2012

Gula bladspetsar i Ellvis

För några år sedan var det mycket diskussion kring gulfärgade blad på Ellvis, och det var många som undrade om det var gulrost som låg bakom denna missfärgning. Denna gulnad har börjat komma även i år, och vi kommer säkert se flera gulskimrande fält under den kommande tiden.

Denna gulnad beror dock inte på gulrost, vilket kan vara lätt att tro ett gulrostår som detta. Ellvis har visat sig vara ganska motståndskraftig mot den gulrostras som härjar nu, även om en handfull observationer av gulrost i Ellvis har förekommit under den senaste veckan.

Istället handlar det om en ofarlig sortegenskap som gör att bladspetsarna gulnar. Detta tycks dock inte påverka skörden, då avkastningen under förra "gulåret" låg i nivå med ett normalår utan gulfärgade spetsar. Bilderna nedan är från olika Ellvisfält tagna i måndags.tisdag 22 maj 2012

Analys av vårkornsutsäde

Vi har tidigare skrivit om den dåliga uppkomsten i korn, och att denna kan härledas till att den biologiska betningen tycks ha gett sämre skydd mot fusariumsmitta i utsädet än den kemiska betningen. En av våra rådgivare skickade in prover från ett parti Quench betat med Cedomon där man sett väldigt dålig uppkomst i fält. Analyssvaren visade på 78% grobara kärnor, 9 % döda kärnor och 13 % kärnor med abnorma groddar. Dessa vridna, desorienterade koleoptiler som inte tycks hitta upp till markytan har även flera rådgivare vittnat om när de undersökt fält med dålig uppkomst. Även brunfärgade frörötter och av koleoptil är symptom på att utsädet är fusariumsmittat.

Den främsta smittkällan för fusariumangrepp är just genom utsädet, och svampen kan sedan sprida sig systemiskt genom plantan utan symptom men sprids främst genom sporer som rör sig uppåt i grödan enligt bilden nedan med hjälp av regnstänk vid varm och fuktig väderlek. Frågan blir alltså vilken påverkan det smittade utsädet kommer ha på maltkornets kvalitet vid skörd; om kärnorna kommer undgå att smittas eller om fjolårets problem med skumning (sk gushing) även blir ett problem under 2012.Grodd från analysen med vriden koleoptil
fredag 18 maj 2012

Effekt av ståförkortning

Nytt för denna säsong är att det nu åter är tillåtet att använda stråförkortning i korn och vete. Medan mälterierna har valt att ta emot stråförkortad vårkorn, har många av kvarnarna sagt nej. Detta har gjort att man måste vara säker på att uppköparen tar emot det stråförkortade vetet innan man kör.

Råg har dock varit tillåtet att stråförkorta även under tidigare säsonger, och här är ett exempel från veckan på vilken effekt som stårförkortningsmedlet ger.

Här har man kört stråförkortningsmedel i DC 31, vilket jämförs med ingen stråförkortning.
Stråförkortningsmedlets effekt har varit god tack vare den höga värmen på ca 20 grader och hög solinstrålning.

onsdag 16 maj 2012

Sköldfläcksjuka i korn

Det är nu läge att hålla utkik efter sköldfläcksjuka i korn, fotot nedan är i ett vårkornsfält från 14 maj. Sköldfläcksjuka är en typisk växtföljdssjukdom som oftare uppträder i fält med korn som förfrukt. Vid reducerad jordbearbetning med större mängder skörderester i markytan ökar även risken för angrepp. Sköldfläcksjuka gör ingen större skada i detta läge, men risken finns att svampen senare sprids uppåt i beståndet. Svampen hindrar näringstransporten i växten och leder till färre antal kärnor per ax eller lägre TKV.
tisdag 15 maj 2012

Dålig uppkomst i vårkorn

I många vårkornfält är uppkomsten mycket dålig. Anledningen till den dåliga uppkomsten är svampinfekterad utsädesråvara från 2011 i kombination med en antagligen för svag betningsprodukt vid biologisk betning. Effekten av den dåliga uppkomsten kan komma att bli betydande för avkastningen, även om en viss kompensation sker genom en ökad bestockning.


I mitten av bilden Quench av årets upplaga med svag uppkomst.
Till vänster Luhkas överlagrat från i fjol och till höger Rosalina med kemisk betning från i år.


Fält med sorten Quench, lantbrukaren sådde 340 plantor/m2 motsvarande 150 kg/ha.
Vid avräkning den 14 maj hade endast mellan 150 och 180 plantor kommit upp med ett mycket luckigt fält som resultat.

Det verkar skilja mellan olika partier eftersom ett av fältet hade full uppkomst medan vändtegen på samma fält endast uppbringade 110 plantor per kvadratmeter


onsdag 9 maj 2012

Dispens för Betanal Power och Ethosat!

Tillgången på Goltix är, som vi skrivit tidigare, ganska begränsad denna säsong pga leveransproblem för fabrikerna i Kina. Med en rekordtidig betsådd skulle detta kunna vålla stora problem och Betodlarna skickade därför in en dispens om att få köra en fjärde behandling med Betanal Power i dosen 0,6 l/ha och att få köra Ethosat 500 SC vid två tillfällen med 0,1 l/ha och gång.

Nu är det klart att dispensansökan beviljas och årets regler är alltså Betanal Power 0,6 l/gång och max 2,4 l/år och Ethosat 0,1 l/gång och max 0,2 l/år.

tisdag 8 maj 2012

Fler bilder från Borgeby-fältet!

Förra veckans värme satte ordentlig fart på fältet, och nu är även majsen i backen. Här kommer några bilder från de gångna veckorna! Missa förresten inte att det nu går att köpa förköpsbiljetter till mässan via hemsidan till rabatterat pris.I år blir det vårrybs i tröskdemon!


Gropen är ett populärt besöksmål, här med olika jordarter som fraktades till fältet 2010


Linjär bekämpning i ogräsdemo


Valldemo - till vänster skörd i början av september och till höger i början av oktober


måndag 7 maj 2012

Gulrosten frodas i fälten

Den senaste veckan har verkligen satt fart på gulrosten, som nu breder ut sig i flera fält. Växtskyddscentralen i Alnarps gulrostvakt är ett bra redskap för att hålla sig uppdaterad om hur läget är. Eftersom gulrosten till en början uppträder som små öar i fältet bör man kolla på ett par ställen i fältet för att försäkra sig om att fältet inte är angripet.

I höstas var många sorter infekterade av gulrost, men det verkar som att vissa sorter har en sk adult plant resistance som innebär att sorten inte längre är mottaglig när den lämnar det vegetativa stadiet. Bl a verkar Ellvis vara en sort som står emot gulrosten mycket väl då väldigt få Ellvis-fält har påträffats med angrepp.
Kranich och Audi har tidigare inte varit mottagliga för Oakleyrasen, men det verkar ju som att vi nu har en ny ras som angriper även dessa sorter. Bilderna nedan är tagna i fredags i ett Audifält.  Gulrosten har än så länge hållt sig nere i beståndet, men med gynsamt väder kan svampen snabbt klättra uppåtfredag 4 maj 2012

Trampört i sockerbetor

I Skåne är andra betsprutningen igång på många håll, i år är bekämpningen lite mer spännande än vanligt då det finns ett högst varierande utbud av produkter hos lantbrukarna. Ny för säsongen är Ethosat, som är Tramat/Partner i uppdaterad version. Dock är leveranserna något försenade, och endast ett fåtal lyckligt lottade har fått tag i sin Ethosat. Även Goltix är en bristvara på marknaden, och leveranserna kommer lite pö om pö under säsong.

Dock har betfälten inte bjudit på några större överraskningar hittills. Medelsådatum för 2012 var 29 mars, vilket måste ha varit rekorttidigt. Några har fått så om efter att groddarna tagit stryk av kylan, och söndagens storm ledde till omsådd i vissa områden med lättare jordar, men i stort sett så har betsäsongen fått en mycket god start, om än något långsam pga det kyliga vädret.

Här är några bilder på ett betfält med mycket stora trampörtsproblem. Hanteras inte trampörten tidigt så kan ogräset konkurrera ut grödan, men framförallt skapar trampörten riktigt stora problem vid upptagningen, då den snärjer in sig i upptagaren.