tisdag 22 maj 2012

Analys av vårkornsutsäde

Vi har tidigare skrivit om den dåliga uppkomsten i korn, och att denna kan härledas till att den biologiska betningen tycks ha gett sämre skydd mot fusariumsmitta i utsädet än den kemiska betningen. En av våra rådgivare skickade in prover från ett parti Quench betat med Cedomon där man sett väldigt dålig uppkomst i fält. Analyssvaren visade på 78% grobara kärnor, 9 % döda kärnor och 13 % kärnor med abnorma groddar. Dessa vridna, desorienterade koleoptiler som inte tycks hitta upp till markytan har även flera rådgivare vittnat om när de undersökt fält med dålig uppkomst. Även brunfärgade frörötter och av koleoptil är symptom på att utsädet är fusariumsmittat.

Den främsta smittkällan för fusariumangrepp är just genom utsädet, och svampen kan sedan sprida sig systemiskt genom plantan utan symptom men sprids främst genom sporer som rör sig uppåt i grödan enligt bilden nedan med hjälp av regnstänk vid varm och fuktig väderlek. Frågan blir alltså vilken påverkan det smittade utsädet kommer ha på maltkornets kvalitet vid skörd; om kärnorna kommer undgå att smittas eller om fjolårets problem med skumning (sk gushing) även blir ett problem under 2012.Grodd från analysen med vriden koleoptil
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar