fredag 18 maj 2012

Effekt av ståförkortning

Nytt för denna säsong är att det nu åter är tillåtet att använda stråförkortning i korn och vete. Medan mälterierna har valt att ta emot stråförkortad vårkorn, har många av kvarnarna sagt nej. Detta har gjort att man måste vara säker på att uppköparen tar emot det stråförkortade vetet innan man kör.

Råg har dock varit tillåtet att stråförkorta även under tidigare säsonger, och här är ett exempel från veckan på vilken effekt som stårförkortningsmedlet ger.

Här har man kört stråförkortningsmedel i DC 31, vilket jämförs med ingen stråförkortning.
Stråförkortningsmedlets effekt har varit god tack vare den höga värmen på ca 20 grader och hög solinstrålning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar