onsdag 16 maj 2012

Sköldfläcksjuka i korn

Det är nu läge att hålla utkik efter sköldfläcksjuka i korn, fotot nedan är i ett vårkornsfält från 14 maj. Sköldfläcksjuka är en typisk växtföljdssjukdom som oftare uppträder i fält med korn som förfrukt. Vid reducerad jordbearbetning med större mängder skörderester i markytan ökar även risken för angrepp. Sköldfläcksjuka gör ingen större skada i detta läge, men risken finns att svampen senare sprids uppåt i beståndet. Svampen hindrar näringstransporten i växten och leder till färre antal kärnor per ax eller lägre TKV.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar