måndag 28 maj 2012

Svavelbrist i höstvete

Här är några bilder på ett höstvetefält med svavelbrist. Fältet kördes med en engångsgiva på 140 kg N 34. Svavelbrister hänger starkt samman med kväveupptaget, eftersom grödan måste ha tillgång till svavel omkring rötterna för att kunna tillgodogöra sig kvävet.

Vid stråskjutningen är kväveupptaget som störst, och då behövs alltså även svavel för att grödan ska kunna tillgodogöra sig allt kväve. Med 140 kg N34 blir den så kallade N/S-kvoten (förhållandet mellan kväve och svavel) väldigt hög medan den optimalt sett ska ligga kring 10-12. Gödslas grödan med 140 kg N ska alltså ävan ca 15 kg S finnas tillgängligt för optimalt upptag.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar