fredag 4 maj 2012

Trampört i sockerbetor

I Skåne är andra betsprutningen igång på många håll, i år är bekämpningen lite mer spännande än vanligt då det finns ett högst varierande utbud av produkter hos lantbrukarna. Ny för säsongen är Ethosat, som är Tramat/Partner i uppdaterad version. Dock är leveranserna något försenade, och endast ett fåtal lyckligt lottade har fått tag i sin Ethosat. Även Goltix är en bristvara på marknaden, och leveranserna kommer lite pö om pö under säsong.

Dock har betfälten inte bjudit på några större överraskningar hittills. Medelsådatum för 2012 var 29 mars, vilket måste ha varit rekorttidigt. Några har fått så om efter att groddarna tagit stryk av kylan, och söndagens storm ledde till omsådd i vissa områden med lättare jordar, men i stort sett så har betsäsongen fått en mycket god start, om än något långsam pga det kyliga vädret.

Här är några bilder på ett betfält med mycket stora trampörtsproblem. Hanteras inte trampörten tidigt så kan ogräset konkurrera ut grödan, men framförallt skapar trampörten riktigt stora problem vid upptagningen, då den snärjer in sig i upptagaren.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar