onsdag 30 maj 2012

Vårkorn med fosforbrist

Här kommer ett gäng bilder på ett vårkornsfält som drabbats av fosforbrist. Den bakomliggande orsaken här är att fältet håller pH 5,5, vilket innebär att fosforn i marken fastläggs och inte blir växttillgängligt. I bilden längst ner kan man se att optimalt upptag för fosfor är vid ett pH-värde mellan 6,5 och 7,5. 

Ju bredare desto bättre upptag, fosfor optimalt upptag mellan 6,5 och 7,5
Källa: Wiklanders marklära


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar