fredag 29 juni 2012

Tack alla 16 900 besökare!!

Borgeby Fältdagar är över för detta år, och vi kan konstatera att 2012-års upplaga överträffade våra förväntningar med råge! Rekord i antal utställare och rekord i antal besökare med 2 400 fler besökare än i fjol - fantastiskt! Tusen tack alla utställare, besökare och arrangörer som tillsammans gjort att dessa två dagar blivit så lyckade.

Nästa år ses vi den 26-27 juni - samma tid, samma plats! 


I år var det rybs i tröskdemon!


Jordbearbetningsdemon är i vanlig ordning välbesöktFörsta dagen var något gråmulen...

... medan andra dagen bjöd på strålande sol!

Årets nyhet var potatisdemon


tisdag 26 juni 2012

Best of växtodling på Borgeby fältdagar!

I morgon kl 9 slår portarna upp för årets upplaga av Borgeby Fältdagar! På bloggen passar vi därför på att tipsa om några intressanta demoodlingar från HIR Malmöhus som den växtodlingsintresserade inte bör missa! Vi erbjuder även guidade turer i demoodlingarna, samling vid HIR Malmöhus monter i stortältet där
det även visas och diskuteras lösningar på en del aktuella problem, till exempel ”rosa” maltkornskärnor, gråmögel i höstraps, renkavleresistens mot kemisk bekämpning, gulrost i massor och grönbetat kornutsäde med dålig skjutkraft. Kom gärna dit och diskutera ditt problem!

Karta över HIR Malmöhus demoodlingar


  •  Optimera ogräsbekämpningen i majs
Majsodlingen har kommit för att stanna i Sverige och en av de ständigt aktuella frågeställningarna i majs är ogräsbekämpningen. Vi har de senaste åren haft tillgång till fler preparat än tidigare vilket har underlättat den kemiska bekämpningen. Alla preparat har dock sina svagheter och syftet med årets demoodling med ogräs i majs är att visa att olika preparat har olika effekt på olika ogräs. Väljer man samma preparat år efter år är risken stor att man på sikt uppförökar vissa ogräs. Med exempelvis Callisto och Maister får man en bred ogräseeffekt men risken är att nävan ökar. Med Harmony och Titus är istället svagheten nattskatta. I demoodlingen har vi sått in en mängd olika problemogräs i majs som målla, åkerbinda, skatnäva, fliknäva, nattskatta, veronika, pilört och hönshirs. Olika preparat har sedan körts i linjära doser från 0 till 150 procent för att både preparatets effekt och dos ska kunna diskuteras. Kom för att utvärdera bekämpningarnas styrkor och svagheter.

Missa inte majsdemon

  • Sår du vallfröna på rätt djup
Vallblandningarnas artsammansättning stämmer inte alltid med vad som kommer upp på fältet. Med tanke på olika vallfrös storlek har de också olika optimalt sådjup för bästa uppkomst. I den traditionella sådden med insådd av vallfrö med en separat körning bör man ha en annan körriktning än för stråsäden så att inte såbillarna spårar i fel spår och vallfröet hamnar för djupt. Bredsås vallfröna med en sålåda på såmaskinen är risken att vallfröna hamnar för djupt om fröna kommer ut framför billarna. Släpps däremot fröet efter billarna och före efterharven brukar det fungera bra. Hur en valls artsammansättning verkligen blir påverkas av sådjupet. Och det ser vi också i årets demoodling med olika sådjup. Här visas en slåtter- och en betesblandning som såtts på 0,5, 1 och 3 centimeters sådjup utan insåningsgröda. Arter med små frön som timotej, ängsgröe och vitklöver är väldigt känsliga för djup sådd, medan de mer storfröiga arterna engelskt rajgräs och rajsvingel tål djupare sådd betydligt bättre. I demon kan du till exempel jämföra timotejandel för de olika blandningarna med olika sådjup.

Gå en guidad tur med HIR Malmöhus rådgivare!

 
  • Bästa strategin mot flyghavre och losta
Den linjära doseringen visar på ett illustrativt sätt sambandet mellan en successivt ökad dos och effekten. Hur ogräspreparat bekämpar losta i höstvete och flyghavre i vårvete görs tydligt för ögat på demofältet. I vårvetet har vi sått in 10 procent vanlig havre och behandlat med Event Super, Monitor, Attribut Twin och Broadway. Till följd av blåsigt väder och snabb utveckling i värmen blev behandlingarna sent utförda. Det ska bli intressant att se både eventuell grödpåverkan och effekten på havre. I höstvete såg vi förra året åkerven vaja i rutorna. I år blir det sju olika varianter av lostabekämpning i klassisk linjär dosering. Både höst- och våralternativ samt enkel- och dubbelbehandlingar. Atlantis, Attribut Twin, Monitor och Broadway ingår i demonstrationen. Utöver den insådda sandlostan finns såklart fältets naturliga flora av både gräs- och örtogräs.


Jämför effekten på losta!
  • Kortad spannmål

I år är det första året all spannmål får stråförkortas med Moddus. Det är en billig försäkring för några hundralappar i stråsvaga sorter. Liggsäd kan kosta mycket i förlorad avkastning och sämre kvalitet. Marknaden merbetalar än så länge bara några få öre för icke stråförkortad spannmål, vilket är på tok för lite om man jämför med förlusten vid kraftig liggsäd. I våra demorutor med samtliga spannmålsslag har halva rutan behandlats med Moddus. Vi visar när du effektivast stråförkortar spannmål men varnar också för riskerna med alltför kraftig förkortning. I vete, havre och råg gäller det att stråförkorta i början av stråskjutningen, eftersom det är den nedre delen av strået som då stärks. I korn ger en behandling med Moddus närmare axgången ett starkare strå som minskar risken för ax- och stråbrytning.

Inte heller utställarnas demoodlingar bör missas!
  
  • Klen sent sådd höstraps
Dagens höga rapspriser gör valet av höstrapssort extra viktigt. Våra sju rapssorter såddes vid tre såtidpunkter i höstas, 23 augusti samt 2 och 16 september. Alla överlevde men det har gett stora skillnader i utveckling. Mät skörden med ögat för de olika såtidpunkterna!

 


måndag 25 juni 2012

Snart smäller det!


Inte långt kvar till mässan öppnar nu! Gropen är grävd och utställarna rullar in. Här kan du läsa årets programtidning för att kunna förbereda ditt mässbesök väl!

Gropen grävdes i tisdags och kommer i år visa växtnäring på olika jordarter.  I både gödslade och ogödslade ytor mäts kväve-mineraliseringen, markens egen förmåga att frigöra kväve. Besökarna kan även lära sig mer om markstruktur, rötter, växtföljd, dränering och kalkning. Hösten 2010 skrapades cirka 20 centimeter matjord bort på en del av den yta som blir Gropen 2012. Sedan forslades olika jordarter dit och matjorden byttes ut på tre olika ytor. Det betyder att förutom den ordinarie lättleran, som i vanliga fall finns i Borgeby, finns nu också en styv lera, en mulljord och en sandjord på plats i Gropen.


Förra veckan grävdes Gropen

Gropen blir 20 m lång och 4 m djup


Årets mest eftertraktade pris blir sannolikt detta USB-minne som kan
vinnas i tävling med Sparsam körning


I tröskdemot blir det rybs detta år!


Tälten är uppe och väntar på att fyllas!

Många maskiner blir det i vanlig ordning på mässområdet!

 
Vi hoppas på bättre väder på onsdag - idag har regnet öst ner!


fredag 15 juni 2012

Nyheter på Borgeby Fältdagar!

Borgeby Fältdagar närmar sig med stormsteg, nu har man påbörjat byggnationen ute på fältet. Senaste nyheten till Borgeby Fältdagar är att TV-meteorologen Tone Bekkestad kommer hålla ett seminarium om framtidens väder och hur detta kommer påverka lantbruket. Efter de senaste årens extremväder med en nuvarande torka i delar av Skåne kan detta vara ett riktigt intressant seminarium att besöka! Hela seminarieprogrammet hittar du här.


Kupning av potatisdemonFörberedelser inför tältbyggen mm!


måndag 11 juni 2012

Dispens för Biscaya i konservärt!

2012 ser ut att bli ett riktigt lusår, och därför ansökte Findus om dispens för att få köra Biscaya i konservärtorna. I beslutet om dispens anges bl a att 75% av Findus produktion på totalt 7800 ha går på export där slutkonsument har höga krav på att varan inte ska ha skadats.

Sedan tidigare har dispens för försäljning givits för Pirimor i vårvete, korn och havre på grund av att det ser ut att bli ett lusår, medan denna dispens inte gäller i konservärt utan där gäller samma regler som tidigare, att de odlare som har Pirimor sedan tidigare får använda även under 2012. Detta innebär att för de odlare som inte har Pirimor i sina gömmor har Mavrik varit det enda alternativet, men eftersom detta preparat är kontaktverkade ges inte samma effekt på bladlöss nere i beståndet eller i bladveck med bara Mavrik som man får tillsammans med Pirimor som är gasverkande.

Biscaya är systemiskt och är sedan tidigare godkänt i raps, rybs och potatis, och man har i försök sett goda resultat även i ärter. Dessutom har Biscaya effekt på fler skadeinsekter än Mavrik, som t ex gammaflyn och ärtvecklare.

Dispensen gäller för en behandling med max 0,3 l/ha och gäller för användning under DC 35-69.

Bilder från Borgebyfältet

Nu börjar det dra ihop sig inför Borgeby Fältdagar den 27-28 juni. Redan för någon vecka sedan kunde vi gladeligen presentera att vi ännu en gång slagit rekord, och vi kommer i sommar fler utställare på plats än någonsin. Passa på att köpa din biljett på http://www.borgebyfaltdagar.se/ till rabatterat pris. Här kommer lite bilder från de senaste veckorna!


Bevattningsmaskinerna fick tas fram för att hålla demoodlingarna i bra skick

Demo av olika sorters vårraps

I slutet av maj hade vi utställarmöte, i år alltså rekordmånga utställare!

fredag 8 juni 2012

Manganbrist i vårkorn

Denna vår har man kunnat se en hel del gulnande fält, varav en del berott på manganbrister. Bristerna uppstår främst på de yngsta bladen, och uppträder som ljusa fläckar mellan bladnerverna.

Manganbrist uppstår oftare på lättare jordar med god syretillgång mellan markpartiklarna, då manganjonerna oxideras och därmed blir svåra för grödan att ta upp. Ofta kan man se att packade delar av fältet, t ex gamla hjulspår eller vändtegar inte är drabbade av manganbrist, vilket alltså beror just på att dessa delar av fältet innehåller mindre syre. I bilden nedan kan man t ex se att gamla hjulspår är betydligt grönare.

Även höga pH-värden kan försvåra upptaget av mangan pga oxidering. Bristen beror sällan på att det finns för lite mangan i marken, utan att manganjonerna av olika anledningar blivit svårtillgängligt.


torsdag 7 juni 2012

Svavelbrist i höstraps


Här kommer några bilder på ett höstrapsfält med svavelbrist. Kvävebrist och svavelbrist liknar varandra i symptom med marmorerade blad, men eftersom svavel som byggts in i gamla blad inte kan tas om hand och transporteras till de nya, växande bladen effektivt så uppstår bristsymptomen i de yngsta bladen. För kväve är fallet det omvända, varför bristerna först uppstår i de äldre bladen då kvävet transporteras upp till plantans yngre delar.

En kraftigt kväveupptag hämmar upptaget av svavel, och ibland kan man göra misstaget att vid svag tillväxt och ljusa blad lägga ännu mer kväve vilket gör det ännu svårare för plantan att ta upp svavel.