tisdag 26 juni 2012

Best of växtodling på Borgeby fältdagar!

I morgon kl 9 slår portarna upp för årets upplaga av Borgeby Fältdagar! På bloggen passar vi därför på att tipsa om några intressanta demoodlingar från HIR Malmöhus som den växtodlingsintresserade inte bör missa! Vi erbjuder även guidade turer i demoodlingarna, samling vid HIR Malmöhus monter i stortältet där
det även visas och diskuteras lösningar på en del aktuella problem, till exempel ”rosa” maltkornskärnor, gråmögel i höstraps, renkavleresistens mot kemisk bekämpning, gulrost i massor och grönbetat kornutsäde med dålig skjutkraft. Kom gärna dit och diskutera ditt problem!

Karta över HIR Malmöhus demoodlingar


  •  Optimera ogräsbekämpningen i majs
Majsodlingen har kommit för att stanna i Sverige och en av de ständigt aktuella frågeställningarna i majs är ogräsbekämpningen. Vi har de senaste åren haft tillgång till fler preparat än tidigare vilket har underlättat den kemiska bekämpningen. Alla preparat har dock sina svagheter och syftet med årets demoodling med ogräs i majs är att visa att olika preparat har olika effekt på olika ogräs. Väljer man samma preparat år efter år är risken stor att man på sikt uppförökar vissa ogräs. Med exempelvis Callisto och Maister får man en bred ogräseeffekt men risken är att nävan ökar. Med Harmony och Titus är istället svagheten nattskatta. I demoodlingen har vi sått in en mängd olika problemogräs i majs som målla, åkerbinda, skatnäva, fliknäva, nattskatta, veronika, pilört och hönshirs. Olika preparat har sedan körts i linjära doser från 0 till 150 procent för att både preparatets effekt och dos ska kunna diskuteras. Kom för att utvärdera bekämpningarnas styrkor och svagheter.

Missa inte majsdemon

  • Sår du vallfröna på rätt djup
Vallblandningarnas artsammansättning stämmer inte alltid med vad som kommer upp på fältet. Med tanke på olika vallfrös storlek har de också olika optimalt sådjup för bästa uppkomst. I den traditionella sådden med insådd av vallfrö med en separat körning bör man ha en annan körriktning än för stråsäden så att inte såbillarna spårar i fel spår och vallfröet hamnar för djupt. Bredsås vallfröna med en sålåda på såmaskinen är risken att vallfröna hamnar för djupt om fröna kommer ut framför billarna. Släpps däremot fröet efter billarna och före efterharven brukar det fungera bra. Hur en valls artsammansättning verkligen blir påverkas av sådjupet. Och det ser vi också i årets demoodling med olika sådjup. Här visas en slåtter- och en betesblandning som såtts på 0,5, 1 och 3 centimeters sådjup utan insåningsgröda. Arter med små frön som timotej, ängsgröe och vitklöver är väldigt känsliga för djup sådd, medan de mer storfröiga arterna engelskt rajgräs och rajsvingel tål djupare sådd betydligt bättre. I demon kan du till exempel jämföra timotejandel för de olika blandningarna med olika sådjup.

Gå en guidad tur med HIR Malmöhus rådgivare!

 
  • Bästa strategin mot flyghavre och losta
Den linjära doseringen visar på ett illustrativt sätt sambandet mellan en successivt ökad dos och effekten. Hur ogräspreparat bekämpar losta i höstvete och flyghavre i vårvete görs tydligt för ögat på demofältet. I vårvetet har vi sått in 10 procent vanlig havre och behandlat med Event Super, Monitor, Attribut Twin och Broadway. Till följd av blåsigt väder och snabb utveckling i värmen blev behandlingarna sent utförda. Det ska bli intressant att se både eventuell grödpåverkan och effekten på havre. I höstvete såg vi förra året åkerven vaja i rutorna. I år blir det sju olika varianter av lostabekämpning i klassisk linjär dosering. Både höst- och våralternativ samt enkel- och dubbelbehandlingar. Atlantis, Attribut Twin, Monitor och Broadway ingår i demonstrationen. Utöver den insådda sandlostan finns såklart fältets naturliga flora av både gräs- och örtogräs.


Jämför effekten på losta!
  • Kortad spannmål

I år är det första året all spannmål får stråförkortas med Moddus. Det är en billig försäkring för några hundralappar i stråsvaga sorter. Liggsäd kan kosta mycket i förlorad avkastning och sämre kvalitet. Marknaden merbetalar än så länge bara några få öre för icke stråförkortad spannmål, vilket är på tok för lite om man jämför med förlusten vid kraftig liggsäd. I våra demorutor med samtliga spannmålsslag har halva rutan behandlats med Moddus. Vi visar när du effektivast stråförkortar spannmål men varnar också för riskerna med alltför kraftig förkortning. I vete, havre och råg gäller det att stråförkorta i början av stråskjutningen, eftersom det är den nedre delen av strået som då stärks. I korn ger en behandling med Moddus närmare axgången ett starkare strå som minskar risken för ax- och stråbrytning.

Inte heller utställarnas demoodlingar bör missas!
  
  • Klen sent sådd höstraps
Dagens höga rapspriser gör valet av höstrapssort extra viktigt. Våra sju rapssorter såddes vid tre såtidpunkter i höstas, 23 augusti samt 2 och 16 september. Alla överlevde men det har gett stora skillnader i utveckling. Mät skörden med ögat för de olika såtidpunkterna!

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar