måndag 11 juni 2012

Dispens för Biscaya i konservärt!

2012 ser ut att bli ett riktigt lusår, och därför ansökte Findus om dispens för att få köra Biscaya i konservärtorna. I beslutet om dispens anges bl a att 75% av Findus produktion på totalt 7800 ha går på export där slutkonsument har höga krav på att varan inte ska ha skadats.

Sedan tidigare har dispens för försäljning givits för Pirimor i vårvete, korn och havre på grund av att det ser ut att bli ett lusår, medan denna dispens inte gäller i konservärt utan där gäller samma regler som tidigare, att de odlare som har Pirimor sedan tidigare får använda även under 2012. Detta innebär att för de odlare som inte har Pirimor i sina gömmor har Mavrik varit det enda alternativet, men eftersom detta preparat är kontaktverkade ges inte samma effekt på bladlöss nere i beståndet eller i bladveck med bara Mavrik som man får tillsammans med Pirimor som är gasverkande.

Biscaya är systemiskt och är sedan tidigare godkänt i raps, rybs och potatis, och man har i försök sett goda resultat även i ärter. Dessutom har Biscaya effekt på fler skadeinsekter än Mavrik, som t ex gammaflyn och ärtvecklare.

Dispensen gäller för en behandling med max 0,3 l/ha och gäller för användning under DC 35-69.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar