fredag 8 juni 2012

Manganbrist i vårkorn

Denna vår har man kunnat se en hel del gulnande fält, varav en del berott på manganbrister. Bristerna uppstår främst på de yngsta bladen, och uppträder som ljusa fläckar mellan bladnerverna.

Manganbrist uppstår oftare på lättare jordar med god syretillgång mellan markpartiklarna, då manganjonerna oxideras och därmed blir svåra för grödan att ta upp. Ofta kan man se att packade delar av fältet, t ex gamla hjulspår eller vändtegar inte är drabbade av manganbrist, vilket alltså beror just på att dessa delar av fältet innehåller mindre syre. I bilden nedan kan man t ex se att gamla hjulspår är betydligt grönare.

Även höga pH-värden kan försvåra upptaget av mangan pga oxidering. Bristen beror sällan på att det finns för lite mangan i marken, utan att manganjonerna av olika anledningar blivit svårtillgängligt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar