torsdag 7 juni 2012

Svavelbrist i höstraps


Här kommer några bilder på ett höstrapsfält med svavelbrist. Kvävebrist och svavelbrist liknar varandra i symptom med marmorerade blad, men eftersom svavel som byggts in i gamla blad inte kan tas om hand och transporteras till de nya, växande bladen effektivt så uppstår bristsymptomen i de yngsta bladen. För kväve är fallet det omvända, varför bristerna först uppstår i de äldre bladen då kvävet transporteras upp till plantans yngre delar.

En kraftigt kväveupptag hämmar upptaget av svavel, och ibland kan man göra misstaget att vid svag tillväxt och ljusa blad lägga ännu mer kväve vilket gör det ännu svårare för plantan att ta upp svavel.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar