onsdag 29 augusti 2012

Osäkra förutsättningar för höstrapsen

Medan stora delar av Sverige har knäat under extrem nederbörd, har augusti varit en ovanligt torr och fin månad i Skåne. Dock har frånvaron av regn också inneburit att den sådda höstrapsen på sina håll har tagit god tid på sig att komma upp. Skurarna har varit väldigt lokala, men i helgen kom en skur som förhoppningsvis sätter fart på uppkomsten. Det har även kommit en del rapporter om att det kan bli brist på Butisan Top, vilket kommer försvåra bekämpningen betydligt ifall man inte hunnit bekämpa redan eller har säkrat upp sin Butisan Top. Det kan alltså bli en spännande höst ur rapssynpunkt!

fredag 24 augusti 2012

Varierande skördar i Frankrike

Den franska rådgivningsorganisationen Arvalis meddelar att en lagom nederbördsrik period från april och framåt har lett till att årets skördar blivit betydligt bättre än fjolårets. Däremot skiljer sig resultaten åt ganska kraftigt mellan olika regioner, på grund av frost under januari då termometern kröp ner kring -18° i kombination med kraftiga vindar utan skyddande snötäcke. Framförallt är det höstrapsen som tagit stryk, där vissa områden inte haft så låga skördar på 50 år. Totala snittet är 3,4 ton/ha men snittet i regionerna varierar mellan 1 ton/ha och 4 ton/ha.

Vårkornet ökade med nästan 40% jämfört med 2011 på grund av att en hel del vintergrödor fick sås om. Snittet ligger kring 6,5-7 ton/ ha och det verkar som att proteinhalterna klarat sig bra och håller mellan 9,5-10%.

I Skåne verkar veteskördarna på sina håll vara något av en besvikelse jämfört med övriga grödor, men i Frankrike har veteskördarna höjt sig en hel del jämfört med i fjol. Snittet ligger på 7,5 ton/ha vilket är 0,4 ton mer än i fjol men i sydvästra Frankrike är skörden nästan 20% högre än femårsgenomsnittet. I norr hade man vissa problem med falltalet pga regnig sommar, men överlag har kvaliteten varit god.


torsdag 23 augusti 2012

Full fart på Borgeby-fältet!

Knappt hinner fältpersonalen pusta ut efter sommarens mässa innan det är dags att förbereda inför nästa år. Höstrapsen är i backen, och nästa år kommer vi förhoppningsvis kunna se spännande resultat från ett försök med klumprotsjuka samt ett försök som ska visa hur olika åtgärder påverkar höstrapsens övervintringsförmåga.


Fräsning innan höstrapsetablering

Sådd av demo om höstrapsens övervintringsförmåga - Winterfitness

Här plöjs det så att vallarna till maskindemonstrationerna ska kunna förnyas
Valldemo med olika sådjup - grundast till höger och djupast till vänster.
Notera hur mycket mer timotej det finns i den grunt sådda parcellen!

Riktigt torrt ute på fältet nu

Lådor med klumprotsmittad jord


onsdag 22 augusti 2012

Rapsetableringsdag i Danmark

I går var vi ett gäng rådgivare som åkte till Danmark för att titta på en rapsetableringsdemo med olika redskap för direktsådd. I demoytan var halmen borttagen på halva ytan och kvar på halva, och man kunde efter förmiddagens visning konstatera att det är A och O vid etableringen att man har en bra halmhantering innan sådd. Detta förklarar Marcus Pedersen mer om i videon nedan (ursäkta dålig kvalitet på filmerna, hoppas hitta bättre teknik framöver). Demoytan kommer finnas kvar under hösten, så förhoppningsvis kan vi följa upp parcellerna på en ny träff i slutet av oktober.Horsch Focus TD

Horsch Focus TD med halm

Horsch Focus TD in action

Horsch Terrano med frölåda

Horsch Terrano med frölåda utan halm

Kverneland CTC 400 med A drill 250 frölåda

Kverneland CTC 400 med A drill 250 frölåda utan halm

Väderstad Spirit Strip Till

Väderstad Spirit Strip Till med halm
 Väderstad Spirit Strip Till

Calydon Hybrid

Calydon Hybrid med halm

Här har Calydon Hybrid framförts på en del av fältet där halmen genom en olyckshändelse bränts bort. Markant bättre förutsättningar för rapsens utveckling, ogräsbekämpning och snigelhantering än på bilden ovan där halmen är kvar.Claydon Hybrid

Håll bladlössen borta!

HIR Malmöhus växtodlingsrådgivare Lena Haraldsson har varit engagerad i projektet "Mångfald på slätten" som handlar om att öka den biologiska mångfalden. I somras lanserades en video där Lena beskriver hur man anlägger en skalbaggsås, dvs en 2 meter bred upphöjd gräsremsa tvärs genom fältet som bl a gynnar naturliga fiender till bladlössen och på så sätt hjälper till att hålla bladlössen borta. Under en säsong kan en jordlöpare och dess avkomma tillsammans äta upp nästan 6 miljoner bladlös. Dessutom gynnar skalbaggsåsen även rapphönskycklingar som får lättare att hitta mat.tisdag 21 augusti 2012

Rapssjukdomar från sommaren

Här är några bilder från ett rapsfält från tidigare i sommar. Det är bra att inför kommande år göra lite noteringar om man hittat svampangrepp i rapsfältet i somras, så att man vet status på fältet till nästa gång det är dags för rapsodling. Har man t ex sett de små svarta vilkropparna som kallas sklerotier i stubben så finns vid gynnsamt väder en överhängande risk för angrepp nästa gång det odlas raps eftersom sklerotierna kan överleva i jorden under lång tid. Detta är till stor hjälp när man ska fatta beslut om en eventuell svampbekämpning.

Bomullsmögel
Sklerotier (vilkroppar) av bomullsmögel

Kransmögel


Phoma

måndag 20 augusti 2012

Nu kör vi igen!

Nu kör bloggen igång igen efter sommaruppehållet. Skörden har gått som på räls här i Skåne, och många har kunnat glädjas åt både fint skördeväder och rekordhöga skördar. Molnet på skördehimlen har dock hittills varit låga proteinhalter i maltkornet. Stor del av rapsen är i backen och förutsättningarna för etableringen har varit god om än något torr och nu hoppas många på att det snart kommer lite lagom med regn så att rapsen kan sätta fart.