fredag 28 september 2012

Så blev valutakursen!

Idag fastställdes valutakursen för gårdsstödet och betpriset. Gårdsstödet grundar sig på valutakursen den sista bankdagen i september, vilket till slut blev 8,4498 kr/euro. Detta i jämförelse med 9,2580 kr år 2011, dvs en skillnad på ca 80 öre per euro.

Betpriset är istället ett medeltal för september, och valutakursen sattes till 8,4929 kr/euro jämfört med 9,1314 kr/euro år 2011. Grundpriset vid 16 % sockerhalt, som före avdrag av produktionsavgiften (ca 1 euro) är 26,29 euro/ton betor. Således minskar intäkten med ca 1000 kr/ha jämfört med 2011-års valutakurs.


måndag 17 september 2012

Ny film från Borgeby Fältdagar 2012!

Den som söker efter Borgeby Fältdagar på youtube.com kan hitta ett gäng roliga filmer från såväl årets som tidigare upplagor av Borgeby Fältdagar. Här är dock den rykande färska officiella mässfilmen - titta och njut och dröm dig tillbaka till sommarens stora höjdpunkt!

fredag 14 september 2012

Vårrågvete

En av våra rådgivare har en kund som odlar vårrågvete. Fältet är sått den 15 juni med eget utsäde som var angripet till 50% av fusarium. Fotot är från 5 september och grödan är i begynnande degmognad, och hur skörden blir är ännu osäkert - antingen kommer fältet att ensileras eller så blir det tröske om det lyckas gå fram till mogen skörd.


onsdag 12 september 2012

Majs räknas inte som grön mark

Minst 50 respektive 60% grön mark är ett viktigt rättesnöre i planeringen för odlare i känsliga områden. I takt med att majsodlingen blir vanligare gäller dock för alla majsodlare att se upp! 

I en fråga till Jordbruksverket svarar man att eftersom majs inte är omnämnt i 30§ över godkända grödor så kan man inte räkna den odlingen som grön mark. Föreskriften (SJVFS 2004:62) kommer dock ses över, så förhoppningsvis kommer majs för kärnskörd kunna läggas till 30§ och obearbetad majsstubb till 31 § så att detta kan ingå som grön mark.


Men för tillfället gäller alltså majs och majsstubb inte som grön mark, för övrig stubb och fånggrödor är det fortfarande 20 oktober som gäller för brytning. (Se regler här.)torsdag 6 september 2012

Spara energi och pengar med Energikollen!

Greppa Näringen lanserar nu "Energikollen" som ska hjälpa lantbruksföretagarna att spara energi och pengar genom rådgivning om energieffektivisering på gårdsnivå. Rådgivningen består av två gruppträffar och möjlighet till individuell rådgivning för de som har djurgård. Grupprådgivningen är kostnadsfri medan den individuella rådgivningen kostar 1000 kr. Ta gärna kontakt med våra rådgivare Nils Helmersson och Olof Friberg för mer information!


Under den första gruppträffen går man igenom vilka delar av företaget som använder mycket energi och vilka sparmöjligheter som finns. Man diskuterar också jordbrukets påverkan på klimatet. Man kan sedan utföra en energikartläggning på egen hand eller med hjälp av en rådgivare.


Under den individuella rådgivningen görs en gårdsvandring för att titta på hur energianvändningen på gården kan effektiviseras. Man gör en åtgärdsplan och rådgivaren gör en enkel lönsamhetsberäkning. För den större gården (minst 100 de) finns möjlighet genom Energimyndigheten att göra en mer djuplodad energianalys till en något högre kostnad.
Under den avslutande gruppträffen ligger fokus på att diskutera de utförda energikartläggningarna och vilka åtgärder som kan ge bra effekt. Gruppträffen är kostnadsfri.