onsdag 12 september 2012

Majs räknas inte som grön mark

Minst 50 respektive 60% grön mark är ett viktigt rättesnöre i planeringen för odlare i känsliga områden. I takt med att majsodlingen blir vanligare gäller dock för alla majsodlare att se upp! 

I en fråga till Jordbruksverket svarar man att eftersom majs inte är omnämnt i 30§ över godkända grödor så kan man inte räkna den odlingen som grön mark. Föreskriften (SJVFS 2004:62) kommer dock ses över, så förhoppningsvis kommer majs för kärnskörd kunna läggas till 30§ och obearbetad majsstubb till 31 § så att detta kan ingå som grön mark.


Men för tillfället gäller alltså majs och majsstubb inte som grön mark, för övrig stubb och fånggrödor är det fortfarande 20 oktober som gäller för brytning. (Se regler här.)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar