fredag 28 september 2012

Så blev valutakursen!

Idag fastställdes valutakursen för gårdsstödet och betpriset. Gårdsstödet grundar sig på valutakursen den sista bankdagen i september, vilket till slut blev 8,4498 kr/euro. Detta i jämförelse med 9,2580 kr år 2011, dvs en skillnad på ca 80 öre per euro.

Betpriset är istället ett medeltal för september, och valutakursen sattes till 8,4929 kr/euro jämfört med 9,1314 kr/euro år 2011. Grundpriset vid 16 % sockerhalt, som före avdrag av produktionsavgiften (ca 1 euro) är 26,29 euro/ton betor. Således minskar intäkten med ca 1000 kr/ha jämfört med 2011-års valutakurs.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar