torsdag 6 september 2012

Spara energi och pengar med Energikollen!

Greppa Näringen lanserar nu "Energikollen" som ska hjälpa lantbruksföretagarna att spara energi och pengar genom rådgivning om energieffektivisering på gårdsnivå. Rådgivningen består av två gruppträffar och möjlighet till individuell rådgivning för de som har djurgård. Grupprådgivningen är kostnadsfri medan den individuella rådgivningen kostar 1000 kr. Ta gärna kontakt med våra rådgivare Nils Helmersson och Olof Friberg för mer information!


Under den första gruppträffen går man igenom vilka delar av företaget som använder mycket energi och vilka sparmöjligheter som finns. Man diskuterar också jordbrukets påverkan på klimatet. Man kan sedan utföra en energikartläggning på egen hand eller med hjälp av en rådgivare.


Under den individuella rådgivningen görs en gårdsvandring för att titta på hur energianvändningen på gården kan effektiviseras. Man gör en åtgärdsplan och rådgivaren gör en enkel lönsamhetsberäkning. För den större gården (minst 100 de) finns möjlighet genom Energimyndigheten att göra en mer djuplodad energianalys till en något högre kostnad.
Under den avslutande gruppträffen ligger fokus på att diskutera de utförda energikartläggningarna och vilka åtgärder som kan ge bra effekt. Gruppträffen är kostnadsfri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar