onsdag 24 oktober 2012

Bli energieffektiv!

Med Greppa Näringen är det nu möjligt för alla att göra en energikartläggning på gården, då man går igenom vad som förbrukar energi och vad som kan åtgärdas för att minska kostnaderna för energin. Här är några exempel på vad som konsumerar mest energi vid produktion av mjölk, ägg och slaktsvin.

För de större gårdarna finns det en del saker som man kan hålla ett extra öga på, som ofta kan vara förbruka en hel del energi:
• Mjölk – kyltank, robot, belysning, fodervagnar, ventilation
(inklusive eventuella sommarfläktar)
• Smågris – värmelampor, ventilation
• Slaktsvin – ventilation, utfodringssystem
• Slaktkyckling – ventilation, belysning
• Växtodling – spannmålstork, bevattning, verkstad

Energiåtgång vid äggproduktion
Energiåtgång på mjölkgård
Energiåtgång vid slaktsvinsproduktion

Man kan säga att det finns tre nivåer när det gäller energieffektivisering. Nivå 1 handlar om att ändra rutiner, nästa om att byta ut och nivår tre om att göra större förändringar som kanske kräver investeringar. Det finns alltså alltid något att göra på gården för att använda energin mer effektivt, ofta utan stora och initialt kostsamma investeringar.


Nivå 1 – Ändra rutiner!

• Släcka lampor
• Köra sparsammare
• Planera transporterna
• Trimma och styra spannmålstorken
• Trimma och underhålla ventilationen


Nivå 2 – Byt upp dig!

• Byta till bränslesnålare traktor
• Återvinna värme från mjölken till diskvatten m.m.
• Varvtalsstyra vakuumpumparna
• Byta till energisnålare lampor
• Ersätta traktordrift med eldrift (ex. utfodring, utgödsling)

Nivå 3 – Investera bort energitjuvarna!

• Självdragsventilation istället för fläktventilation
• Ändra strategi för jordbearbetning
• Ändra transportsystem från traktor till lastbil
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar