fredag 19 oktober 2012

Gissa skörden del 2!

 I våras var vi ute på växtodlingsrunda och tittade på olika intressanta fenomen i fält, bl a ett Skalmejefält som drabbats av utvintring. I  fältet blev det vadslagning om slutlig avkastning, där gissningarna spände mellan allt från 5-6,5 ton. Den slutliga skörden uppskattades till ca 5-5,5 ton.

Enligt Scandinavian Seed är sorten ett huvudskottsvete som bygger sin skörd på många kärnor per ax, där höstbestockade sidoskott ger högre skörd än de som bestockas på våren. Detta kan förklara varför sorten inte lyckats kompensera upp med fler ax under våren och därmed inte kunnat få fram någon ordentlig skörd efter att plantorna utvintrat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar