tisdag 30 oktober 2012

Slutspurt på stallgödselfronten

I morgon är sista dag för spridning av stallgödsel i Skåne, Blekinge och Halland som ju klassas som känsliga områden. På Jordbruksverkets hemsida kan man läsa om reglerna som gäller:

1 augusti–31 oktober får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda. 

1 oktober–31 oktober får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst en meter utan stödvägg, som till exempel djupströbädd. Gödseln ska blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt inom fyra timmar.

1 november–28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.

I vissa delar av Sverige har mängden nederbörd försvårat för stallgödselspridningen, vilket medför att det kan bli problem med lagringskapaciteten under vintern. Då finns möjlighet att söka dispens från spridningsrestriktionerna hos kommunen. 

Man anger dock att variationer i väder och nederbördsmängder under året och mellan år är något som lantbrukare måste räkna med i planeringen av sin verksamhet. Huvudregeln är därför att lagringskapaciteten ska vara så stor att normala variationer i nederbörd och temperaturer inte innebär överfulla gödselbehållare för att spridning inte kunnat ske enligt ursprunglig planering.  

Jordbruksverket poängterar även att dispenserna inte är generella utan ges från fall till fall vilket innebär att villkor och möjligheter till dispens kan variera mellan lantbruksföretag i kommunen. Läs mer om dispenser här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar