måndag 22 oktober 2012

Svampförsök i majsVår rådgivare Olof Pålsson besökte tidigare i höstas en majsdag i södra Jylland, där man bland annat tittade på svampförsök.

I försöken vad det övervägande angrepp av ögonfläck som angrep majsen tidigt i juni när majsen var ca 30 cm hög, och som sen gynnats av onormalt kall och fuktig väderlek under sommaren 2012. Eftersom svampen har 8-10 dagars generationstid har den en snabb utveckling i fältet. Spridning sker genom vind och regn och uppträder i sk ”patcher” eller öar i fälten. Den andra svampen, bladfläck, är inget stort problem. Den kommer ofta sent under säsong (början av okt) och får ses som en sekundär parasit i avmognaden. 

Kolven tillsammans med två blad över och under denna, dvs blad 8-10, betyder mest för skörden i majs (80 %). Närheten till kolven är troliga orsaken till att just dessa blad är så viktiga. Majs utvecklar totalt 10-13 blad. Skördeökningen i behandlade ledet består i större spindel, tkv och mer matad kolv. 

Behandlat och obehandlat led
På grund av tidiga angrepp såg de tidiga behandlingarna ut att vara friskast. Det fanns inga visuella olikheter mellan plöjd och reducerade led. Om analyser på fusarium skiljer vid skörd återstår dock att se.

Under träffen diskuterades om den sk ”greening effekten” av behandling riskerar att ge senare skörd eller ej. Detta är ju inte önskvärt i kärnmajs eftersom den redan ligger i sitt nordligaste odlingsområde. BASF menade dock att kärnorna inte mognar senare trots grönare/friskare plantor och att kolvens mognad inte påverkas av grön planta. Försök från 2011 visade på större torrsubstans i behandlade plantor än obehandlade, vilket tyder på att avmognaden inte påverkats negativt.

Tidpunkten för behandling betyder mer än dosen. Rekommendation i Danmark är att köra vid 10 blad om det är angrepp, för att skydda de viktigaste bladen runt kolven, dvs när majsen är ca 100 cm hög. Om det inte finns några angrepp kan man avvakta 7-10 dagar. 

Behandlat led


Obehandlat led


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar