onsdag 17 oktober 2012

Tillväxtreglerad höstraps

Under nästa års upplaga av Borgeby Fältdagar kan man se ett demoförsök med övervintring av höstraps. Detta illustreras på olika sätt, bl a med olika såtidpunkter och liten utsädesmängd kontra stor utsädesmängd - står plantorna tätt kommer de sträcka på sig mer och tillväxtpunkten blir högre och mer känslig för kyla. Dessutom kommer en del av parcellerna även behandlas med tillväxtreglerare, som ju är en vanlig åtgärd för att minska risken för utvintring i många andra av våra grannländer.

Här är en bild från förra veckan där man kan se skillnad i tillväxt mellan behandlat och obehandlat led. Behandlingen utfördes 13 september i förhållandevis varmt väder, vilket oftast ger en extra god effekt. I det behandlade ledet syns tydligt att tillväxtregleringen tagit ordentligt, och plantorna hade antagit en mer blågrön nyans medan det obehandlade ledet är mer klargrönt till färgen.


Tillväxtreglerad i mitten av september, foto taget 9 oktober

Icke-tillväxtreglerad höstraps, foto från 9 oktober

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar