onsdag 31 oktober 2012

Vit bladfläcksjuka i höstraps

Torröta eller phoma är en svampsjukdom man bör se upp med under hösten, och de senaste veckornas regniga och milda väderlek har medfört att diffusa fläckar nu finns på många höstrapsplantors blad. Flera odlare i Skåne har därför under den senaste tiden frågat sig om de har Phoma-angrepp i fälten. Dock har det visat sig att det oftast rör sig om vit bladfläcksjuka som tidigare inte varit så vanlig i Sverige. 

Vit bladfläcksjuka uppträder enbart under senhösten och tidig vår.  Svampen känns igen på att fläckarna är svagt skålformiga, och att det inte finns pyknidier på fläckarnas yta. Angreppen på bladen börjar som gulbruna till gråaktiga fläckar som senare blir alltmer vita med brun kant. Vit bladfläcksjuka angriper senare även stjälk och skidor, men leder inte till att plantorna välter omkull. Svampen är inte känd som någon större skadegörare och skall därför lämnas utan åtgärd.

Phoma och vit bladfläcksjuka är alltså lätt att förväxla i fält, men den stora skillnaden är Phomasvampen bildar svarta prickar s.k. pyknidier inuti de vita fläckarna. Utvecklingen av svampen går mycket fort när man väl kan se den och Phoma är därför viktig att behandla när bekämpningströskeln är uppnådd.
Phoma med de karaktäristiska svarta pyknidierna
Vit bladfläcksjuka utan pyknidier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar