tisdag 27 november 2012

Efterverkan av bekämpningsmedel

En viktig parameter vid godkännande av preparat och vid beslut om tillhörande odlingsföreskrifter är växtskyddsmedlets persistens i jorden, dvs hur lång tid det tar innan medlet bryts ner. Nedbrytningen är dock komplicerad och beror av en rad samverkande faktorer, t ex preparatets egenskaper, temperatur, jordart och fuktighet vilket ibland kan leda till oväntade problem för den efterföljande grödan, framförallt vid reducerad bearbetning och direktsådd.

Här är ett exempel på hur det kan se ut när en bekämpning i föregående gröda gett efterverkan och skador i årets gröda. Höstrapsen har fått en misslyckad etablering i de områden där det blivit en dubbelsprutat, och man kan tydligt se de kilar som uppstått efterhand som rampen tömts.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar