måndag 19 november 2012

Hjälpämne stärker potatisen mot bladmögelangrepp

Forskning vid SLU har visat att man kan minska dosen vid bladmögelbekämpning om man tillsätter ett enkelt och ogiftigt ämne vars enda effekt är att det stärker potatisens egen motståndskraft.

I försöken minskades dosen med 25% och istället adderades beta-aminosmörsyra. Trots minskningen blev  alltså skyddseffekten lika bra som med full dos. Att bara minska dosen bekämpningsmedel med 25% ledde däremot som väntat till att angreppen blev värre. Man såg också skillnader i hur mycket försvaret stärktes beroende på sort. 

Även försök med kaliumfosfit har visat positiva effekter, men då dessa försök ännu inte är avslutade kan inga slutsatser dras.

Angrepp av bladmögel. Bildkälla: SLU

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar