torsdag 29 november 2012

Läge för eget utsäde?

I många delar av landet har betydligt mindre areal än planerat blivit höstsått, vilket ger en ökad efterfrågan på vårutsäde. Förvisso blev mer vårsått i år än planerat pga en likaledes blöt höst 2010, vilket kanske ger något bättre läge än annars, men det finns ändå en stor risk för att vårutsädet säljer slut. Köpt utsäde borgar för god kvalitet, men med höga priser på vårutsädet kan det kanske vara intressant och lönsamt att ta eget utsäde.

När skördevädret varit bra är behovet av betning ofta mindre än under regniga skördeförhållanden, vilket gör det ännu lönsammare att ta eget utsäde. Om du tar eget utsäde ska alltid licensavgiften betalas till sorträttsinnehavaren (växtförädlaravgift). Hur stor avgiften är beror på sort och kan hittas på www.svuf.se.

I en kalkyl som HIR Malmöhus gjort konstateras som högst en vinst vid Quench utan betningsbehov på 180 kr/dt respektive 130 kr/dt vid betningsbehov. För vårvete är motsvarande siffror 160 kr/dt respektive 110 kr/dt. Det finns både fasta och mobila anläggningar att anlita. Viktigt när man tar eget utsäde är så klart att analysera grobarhet, tusenkornvikt och inte minst sundhet för att sedan vid behov kunna välja rätt betningsmedel. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar