tisdag 6 november 2012

Lagra betorna rätt!

Enligt gammal tradition bör betorna vara uppe lagom till Mårten Gås, dvs 10 november. För att inte tappa socker under lagringen är det viktigt att jobba med lagret. Försök har visat att den förlorade sockerhalten per dygn är 0,15–0,20 %, beroende av betans kvalitet, sort samt temperatur i lagret.

Långvariga försök visar att höga sockerförluster sker vid en mild och blöt höst och vinter. Försök i England har påvisat att långtidslager som haft temperaturer över +10 grader har haft större problem med patogener samt tillväxt av groddar i betorna vilket har lett till att sockerhalten sjunkit.

Även kyla är dock problematiskt. Utsätts betan för köldgrader sprängs cellväggar i betan vilket öppnar upp för nedbrytande mikroorganismer och leder till att sockerhalten börjar sjunka. Försök har visat att sockerbetor som lagrats mellan ±0 till -2 grader bildar ett antifrostskydd inne i cellerna, som gör att betan inte fryser. Skulle däremot temperaturen sjunka under -2 grader kommer betan att frysa sönder och bli obrukbar.

Halmning av stuka för skydd mot frost (Källa: sockerbetor.nu)


Viktigt för lagringen är också att upptagningen varit skonsam för att undvika skador på betorna. Dessa skador som betan kan få under upptagningen kan vara en inkörsport för mikroorganismer som sedan kan påverka betans lagring negativt. Även sjuka betor är en stor risk vid lagring eftersom mikroorganismerna kommer öka sockerförlusterna och även riskera att förstöra friska betor. Läs mer om lagringstips på sockerbetor.nu


Skadad beta som blir en inkörsport för angrepp under lagringen. (Källa: sockerbetor.nu)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar