onsdag 21 november 2012

Missa inte Stormötet!

Tidigare har vi haft mötet i februari, men nu provar vi ett nytt koncept. Den 12 december träffas vi på Bjärsjölagårds slott för en heldag fylld med ny kunskap. Stormötet erbjuder dig som lantbrukare aktuella och intressanta ämnen. Håll koll på HIR Malmöhus hemsida efter ny information om programpunkter och anmälan.

För första gången sedan starten kommer det att finnas två olika parallellprogram att välja mellan på eftermiddagen: ett program för dig som har störst intresse i den öppna växtodlingen och ett för grovfoderproducenter. Nytt för i år är också att du kan välja att delta hela dagen, endast på förmiddagen eller endast på eftermiddagen. Naturligtvis finns det möjlighet att äta en god lunch tillsammans med övriga deltagare oberoende av vilket alternativ du väljer.

Förmiddagens program startar med ett pass som handlar om den ständigt aktuella frågan hur man får lönsamhet i sitt lantbruksföretag. Vad krävs av organisationen och ledningen i de ständigt större lantbruksföretagen? Nästa föredragshållare lyfter frågan om hur du kan öka din konkurrenskraft och blir en effektivare lantbrukare. Begreppet ”Lean inom Lantbruk” kommer också att diskuteras. Därefter startar ett teknikpass som främst handlar om GPS-teknik. Hur noggrann behöver tekniken vara för olika ändamål? Firmor som säljer olika GPS-utrustningar presenterar sina produkter och finnas även tillgängliga under lunchen.

Efter lunch tar programmet för Öppen växtodling upp olika tillämpningar av GPS-tekniken som strip-tillage och precisionskalkning. Även problem med ogräs och risk för resistens mot ogräsbekämpningsmedel kommer att belysas. Det andra parallellprogrammet, som har inriktning Grovfoderproduktion, innehåller dels ett pass om vallodling med huvudfrågor om proteinmängd och kvalitet. Detta kommer att belysas med diskussioner om vallblandningar och odlingsteknik. Nyare försöksresultat kommer att presenteras. Efter detta handlar programmet om majsodling, med fokus på olika sjukdomar som följer med ökad odling.
Mer detaljerat program kommer inom kort.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar