onsdag 7 november 2012

Solenergi för framtiden

Solen har en enorm potential att bidra till vår framtida energiförsörjning. 10 minuters solinstrålning
mot jorden motsvarar hela den globala energianvändningen under 1 år!

Även i Sverige är solenergitillgången mycket stor. Teoretiskt skulle det räcka att täcka 1% av Sveriges
area med solpaneler med 30% verkningsgrad för att klara hela Sveriges energibehov.
De vanligaste teknikerna för att tillvara ta solenergin är att utnyttja solfångare för värmeproduktion
och solceller för elproduktion.

Traditionellt utnyttjas takytor för montering av solceller och solfångare men även markförlagda
anläggningar förekommer. Det har funnits perioder i Sverige när en enkel luftburen solvärmeteknik använts för hö- och spannmålstorkning. Genom att använda solvärme kan stora mängder bränsle sparas in.
På så vis gör man stora förtjänster både för miljön, klimatet och ekonomin.

Solfångare kan i Sverige försörja ca 30% av hushållets årliga värme- och varm-vattenbehov. Tekniken lämpar sig också för fastigheter och verksamheter med ett stort behov av varmvatten under sommarhalvåret, t ex campinganläggningar och idrottsplatser. I Tyskland är det vanligt att lantbrukare använder sina takytor för solelsproduktion med bra förtjänstmöjlighet.Det finns ett statligt investeringsstöd på 45%, men konkurrensen om bidraget är hård. Som ett
alternativ kan villaägare söka ROT-avdrag. Allt fler energi- och elhandelsbolag i Sverige börjar
köpa el från solcellsanläggningar och en del av dem ger en högre ersättning för solel än
normalt spotpris.

En statlig utredning av möjligheten till nettodebitering i Sverige pågår. Detta skulle innebära att överskottsproducerad el från solcellerna dras av på elräkningen i slutet av månaden.

Texten kommer från sommarens utställning på Energitorget på Borgeby Fältdagar, postern i sin helhet kan du se här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar