torsdag 1 november 2012

Sortval i kampen mot renkavleMilda vintrar, en allt mer ensidig höstveteodling och mer maskinsamverkan gör att renkavlen breder ut sig i södra Sverige. Redan ett fåtal plantor påverkar kärnskörden och 100 plantor per m2 beräknas ge ett skördebortfall på ett ton eller mer. Dessutom ökar problemen drastiskt p g a en rik fröskörd. Detta tillsammans med färre antal tillgängliga preparat och förekomst av resistens gör att det blir allt viktigare att hitta odlingsåtgärder som kan minska problemen. Renkavle i olika mognadsstadier. Bildkälla: Bertholdsson

SLU har undersökt hur det påverkar att välja sort utifrån alleopati, vilket innebär sortens förmåga att hämma ogräsets tillväxt och groning genom att utsöndra ämnen via roten eller bladen. Störst alleopatisk förmåga visade sig Dinaro, Nimbus, Inspiration och Akratos ha, både på resistent renkavle och på herbicidkänslig renkavle. Vissa sorter i försöket hade ganska hög alleopatisk aktivitet mot icke resistent renkavle, men betydligt lägre aktivitet mot den resistenta, medan andra hade högre aktivitet mot den resistenta. I vilken utsträckning detta påverkar i fält är dock inte undersökt, men sannolikt kan sortval i kombination med en bra växtföljd, mekanisk bekämpning och herbicidbehandling där så är möjligt vara bra verktyg i kampen mot renkavle.

Läs hela rapporten här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar