måndag 5 november 2012

Vad kostar regler och krav?

Idag publicerade Jordbruksverket en rapport för hur mycket tid lantbrukare tvingas lägga på att inhämta, upprätta, lagra eller skicka information till myndighet eller tredje part. Det gäller alltså krav och regler från både myndighet och bransch.

Enligt rapporten är det kycklingproducenten som lägger mest tid på administration kring kraven, totalt 149 timmar om året vilket motsvarar 7% av ett årsarbete. Därefter kommer uppfödning av slaktsvin med 139 timmar, medan spannmålsgården har lägst administrativ kostnad på ca 40 timmar om året.


Kortversionen av rapporten finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar